19
gen
Comparteix:

LA UNIVERSITAT DE GIRONA, EL COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA-DELEGACIÓ GIRONA, EL COL.LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA-DELEGACIÓ GIRONA, L’IL.LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE GIRONA I LA CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA IMPUSEN UN CONVENI PIONER A CATALUNYA QUE S’HA SIGNAT EL DIA EUROPEU DE LA MEDIACIÓ, EL 20 DE GENER DE 2018.

El conveni de col·laboració per a l’elaboració de l’informe-diagnòstic i el desenvolupament de les bases del Projecte “Girona Mediació” entre la Universitat de Girona (UdG), l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona (ICAG), el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya-Delegació de Girona, el Col·legi oficial de Treball Social de Catalunya-Delegació de Girona i la Cambra de Comerç de Girona és un cas inèdit a Catalunya per a potenciar aquesta fórmula de resolució de conflictes. El conveni sorgeix de la bona experiència dels darrers anys en l’organització de la jornada anual per potenciar la mediació. La jornada que se celebrarà el mateix dia de la signatura del conveni vol ajudar a conèixer el món de la mediació, una metodologia que s’està implantant i que comença a donar molts bons fruits.

SIGNATURA

Els signants del conveni creuen que “era necessari promoure conjuntament noves iniciatives adreçades a conèixer els motius pels quals la mediació, com a sistema de resolució de conflictes, no està tenint l’èxit esperat, tot arribant a les conclusions que siguin necessàries per establir posteriorment mitjançant d’altres convenis o iniciatives les bases d’un nou sistema més eficaç i eficient anomenat “Girona Mediació”.

El conveni es circumscriu “a la investigació, formació, promoció i difusió de la cultura de la mediació i a la realització d’un Projecte consistent en establir un diagnòstic de la situació actual de la mediació amb l’aportació de les experiències”, fixant unes línies d’investigació sobre la promoció, difusió i formació de mediadors, fins obtenir unes conclusions avaluables.

Es constituirà un grup de treball configurat per les persones designades a aquest efecte des de les respectives institucions signants del conveni. Cada entitat podrà designar 4 representants.

Les parts atorgants podran acordar la creació d’altres estructures que es considerin necessàries pel desenvolupament del Projecte, per medi de convenis específics.

 

Comments are closed.