full
border
#666666
https://www.cambragirona.cat/wp-content/themes/smartbox/
https://www.cambragirona.cat/
#c2002f
style2
Tel. 972 418 500
Av. Jaume I, 46 · 17001 Girona

Articles d’opinió de la corporació

ARTÍCLES D’OPINIÓ

De la burocràcia a l’empoderament català

El Punt Avui

No aconseguim acabar de posar l’administració al servei del ciutadà i de l’empresa. Es parla des de fa anys de la finestreta única, de la necessitat de desburocratitzar, però es fa molt difícil lluitar contra els problemes endèmics del servei públic. L’Observatori per a la Transformació del Sector Públic de la fundació PWC i la fundació Esade els identifica molt bé: opacitat, complexitat, rigideses, lentitud, traves, autosuficiència i “xiringuitos de poder”, entre d’altres. Necessitem dotar l’administració de més flexibilitat, amabilitat, senzillesa i accessibilitat. La digitalització i l’entrada de noves generacions a la funció pública obren possibilitats d’un canvi llargament esperat.

Segueix llegint

Sanitat i ensenyament, els pilars febles del sistema

El Punt Avui

Aquesta setmana ha estat el Cercle d’Economia qui ha advertit de l’imparable empobriment de Catalunya i del seu distanciament respecte a Europa. La nostra renda per càpita era l’any 2.000 un 20% superior a la mitjana europea i ara s’ha encongit a l’1%. Els ciutadans notem un estancament brutal del nostre nivell de vida.

Segueix llegint

L’economia de la vida ens reclama acords

El Punt Avui

Ens recordem del valor de la vida quan correm el risc de perdre-la. Potser és per això que des de la pandèmia es parla cada cop més de l’economia de la vida, un concepte que posa l’accent en la importància de l’equilibri ecològic i la regeneració dels recursos, en les relacions i les activitats que ens fan viure amb plenitud, amb bones facultats i que engloba, a més de l’empresa, el temps de lleure, la cultura i les activitats creatives. Això contrasta amb l’economia tradicional, que se centra exclusivament en la producció i el consum de béns materials, per no parlar de l’economia especulativa, que crea més disfuncions i riscos que no pas riquesa real.

Segueix llegint

Comencem i acabem a temps, si us plau

El Punt Avui

Fa uns dies ha començat a circular el manifest “Cal gestionar els recursos propis per millorar el benestar i la competitivitat de Catalunya”, elaborat pel col·lectiu Economistes pel Benestar, al qual ja s’han adherit entitats empresarials com Amec, Cecot, FemCAT, la Comissió Economicofiscal de PIMEC o les Cambres de Comerç de Barcelona, Girona i Sabadell. L’informe, centrat exclusivament en les dades, constata que els recursos que rep Catalunya són terriblement injustos i insuficients en relació a les seva aportació a l’estat. No és cap novetat, massa que ho sabem. El mal finançament de la Generalitat –i l’enorme dèficit fiscal– persisteix al llarg de 40 anys i fa que Catalunya vagi  perdent pes en tots els indicadors de benestar i el seu PIB per càpita també s’estanqui en relació a d’altres regions de l’Estat o d’Europa.

Segueix llegint

L’infrafinançament es cronifica i el benestar cau

El Punt Avui

Fa uns dies ha començat a circular el manifest “Cal gestionar els recursos propis per millorar el benestar i la competitivitat de Catalunya”, elaborat pel col·lectiu Economistes pel Benestar, al qual ja s’han adherit entitats empresarials com Amec, Cecot, FemCAT, la Comissió Economicofiscal de PIMEC o les Cambres de Comerç de Barcelona, Girona i Sabadell. L’informe, centrat exclusivament en les dades, constata que els recursos que rep Catalunya són terriblement injustos i insuficients en relació a les seva aportació a l’estat. No és cap novetat, massa que ho sabem. El mal finançament de la Generalitat –i l’enorme dèficit fiscal– persisteix al llarg de 40 anys i fa que Catalunya vagi  perdent pes en tots els indicadors de benestar i el seu PIB per càpita també s’estanqui en relació a d’altres regions de l’Estat o d’Europa.

Segueix llegint

La mala gestió de les carreteres porta cua

El Punt Avui

L’empresariat català no es cansa de reclamar millores urgents a les carreteres catalanes. De fet, patim d’un mal endèmic de manca d’inversió en infraestructures, d’un greuge continuat que es confirma any rere any, sigui quin sigui el govern de l’Estat que en cada legislatura ens promet un canvi. Fa poc hem sabut que Catalunya és la comunitat autònoma amb el grau d’execució més baix dels pressupostos d’inversió en obra pública de l’Estat del 2021. L’any passat, el grau d’execució de la inversió de l’Estat va ser només del 36%, molt inferior a la mitjana estatal regionalitzada (68%) i lluny del 184% que ha assolit la Comunitat de Madrid.

Segueix llegint

El futur de l’empresa i del país

El Punt Avui

La Cambra de Girona va organitzar una vetllada teatral titulada “L’empresa puja a l’escenari” per homenatjar l’empresa en general i el sector de la cultura i el de la salut en particular. El sector empresarial s’hi està deixant la pell i temo que ni la societat ni les administracions li atorguen el valor i el reconeixement que mereix. Estem resistint una tempesta amb turbulències inimaginables: la pandèmia, la puja de preus de l’energia, la manca de matèries primeres i l’ona expansiva d’una guerra que semblava impossible i que ens ha ofert escenes d’una crueltat que posen en dubte el progrés de la humanitat.

Segueix llegint

Ara toca contagiar l’optimisme

El Punt Avui

Podríem dir que les cambres de comerç són com una mena de parlament de les empreses on els diferents sectors, prèvia votació democràtica de totes les empreses, estan representats en la mateixa proporció que estan presents a la seva demarcació. És per aquesta representativitat, difícil de trobar en altres entitats empresarials, que a la Cambra de Girona hem volgut iniciar una sèrie d’enquestes periòdiques sobre l’evolució i les perspectives econòmiques. Més endavant ho proposarem també les altres dues cambres de les comarques gironines, la de Sant Feliu de Guíxols i la de Palamós.

Segueix llegint

Encallats i a la Defensiva

El Punt Avui

Des del món empre­sa­rial, no ens can­sem de denun­ciar que patim una regla­men­tació exces­siva que limita no només la nos­tra capa­ci­tat d’acció, sinó fins i tot la dels nos­tres càrrecs públics, esco­llits democràtica­ment amb uns pro­gra­mes elec­to­rals que sovint no es poden por­tar a la pràctica fins a les dar­re­res con­seqüències. Els pro­ce­di­ments de les admi­nis­tra­ci­ons públi­ques són cada vegada més com­ple­xos i enre­ves­sats. La tan recla­mada sim­pli­fi­cació admi­nis­tra­tiva, la neces­si­tat de des­bu­ro­cra­tit­zar els nos­tres pro­ce­di­ments, és una qui­mera.

Segueix llegint

L’efecte multiplicador de les fires

El Punt Avui

Cal recuperar amb la màxima urgència el sector de les fires a Catalunya. Un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona xifra el seu impacte directe i induït a la nostra economia en uns 7.000 milions d’euros. Això suposa un 1,5% del PIB català i un 1,6% de l’ocupació. El més destacat de les fires és el seu efecte multiplicador. Per cada 100 euros invertits en la producció es genera un impacte de 180 euros. Aquests dies, el sector comença a aixecar el cap. Hi ha programades a Barcelona fires i congressos importants: Manga Barcelona, Expo Sports, IHF Barcelona World Hospital Congress o el Saló de l’Ocupació. Necessitem el suport incondicional de les administracions per aconseguir que el sector agafi velocitat de creuer i arrossegui altres activitats econòmiques que estan encara massa estancades.

Segueix llegint

Després d’aixecar els peatges cal millorar les vies

El Punt avui

Aquestes darreres setmanes ha estat notícia l’alliberament dels peatges. Ja no cal pagar a l’AP-7, des de la Jonquera a Salou; ni a l’AP-2, des del Vendrell fins a Saragossa, així com a la C-33 de Montmeló a Barcelona i a la C-32 de Montgat a Palafolls (aquestes dues darreres, concessions de la Generalitat). El primer que ha sobtat els conductors és la imprevisió de l’Estat. Mentre que ja ha començat l’enderroc de les estructures de pagament de la C-32 i la C-33, el Ministeri de Transports i Mobilitat ni tan sols ha posat a licitació les obres de desmuntatge dels peatges de l’AP-7, que creen retencions i riscos. Tampoc no s’havia previst el canvi de senyalització i en molts trams només s’han tapat els rètols antics sense pensar en el futur de la via sense peatges. La redistribució del flux de trànsit, la congestió i problemàtica, també ha reobert el debat sobre un possible pagament futur d’aquestes infraestructures d’alta capacitat, sobretot dins el context europeu del pagament per ús i de l’establiment de vinyetes.

Segueix llegint

Aprofitem el coneixement científic

El Punt Avui

Fa pocs dies, a la Cambra de Girona, hem tancat un cicle de converses en què hem abordat la comunicació entre els centres de coneixement i l’empresa. Al llarg de dotze sessions, hem acarat més d’una dotzena de professionals del món científic i acadèmic amb empresaris i responsables d’innovació de diverses empreses. La pandèmia ens ha obligat a fer-ho enterament per videoconferència, cosa que ha facilitat la difusió i la connexió de gent d’arreu del territori. El diàleg entre persones d’àmbits molt diferents, la majoria de les quals no es coneixien prèviament, ha estat sorprenentment estimulant, ple d’idees de futur, i ens ha portat a una doble conclusió: una de negativa i una de positiva. La negativa és que la transferència del coneixement és encara minsa i plena d’obstacles. La positiva és que, de seguida que dos mons aparentment molt distanciats comparteixen experiències, s’obren tota mena de possibilitats de col·laboració.

Segueix llegint

Comencem la transició energètica

El Punt Avui

El projecte d’un parc eòlic marí flotant a la Costa Brava ha destapat la caixa dels trons. És normal que un projecte d’aquesta envergadura, sense cap instal·lació equiparable al nostre país, aixequi molts recels i dubtes. Han aparegut detractors del projecte que, sense conèixer els detalls de la tecnologia ni de l’impacte real que tindria aquesta instal·lació en sector turístic i en l’ecologia de la zona, s’hi han declarat radicalment contraris. Des de les cambres catalanes, volem tenir totes les dades i els estudis possibles sobre la taula. Estem treballant en les necessàries propostes per a la transició energètica. Fa poc, la Cambra de Girona, juntament amb la Taula Gironina de Turisme, va impulsar a Girona un debat sobre com fer compatible l’encaix de les energies renovables amb les activitats del territori, principalment el turisme. Crec que va ser un debat serè, instructiu, en què vam donar veu als promotors del parc eòlic, a les institucions i a altres agents del territori, incloent-hi les entitats conservacionistes i ecologistes.

Segueix llegint

No podem tornar a la ‘normalitat’

El Punt Avui

Sembla que estem deixant enrere els efectes més nocius de la pandèmia i entrem a l’era post-Covid. L’objectiu no ha de ser recuperar l’antiga fotografia, la normalitat que teníem ara fa més d’un any. Aquesta crisi, n’hem de ser ben conscients, ha canviat les coses i les persones. I molts canvis, tant des del punt de vista social com econòmic, són aquí per quedar-se. Ha canviat la manera de relacionar-nos i la manera de treballar. Hem descobert que les coses es poden fer d’una manera molt diferent. No parlo només del teletreball, sinó dels viatges i els horaris, per exemple. Hem d’aprofitar per tenir uns horaris més racionals, més europeus. Hem descobert que estem capacitats per adaptar-nos als canvis. Personalment, he descobert que amb les cites virtuals, la gent, finalment, ha après a ser més puntual.

Segueix llegint

Hem descobert que el comerç donava vida quan l’hem perdut

El Punt Avui

La pandèmia ens ha demostrat fins a quin punt el comerç i la restauració són una font de vida i equilibri als nostres pobles i ciutats. I també fins a quin punt el turista ha esdevingut un ciutadà més, un element més del nostre veïnat que ara trobem a faltar. A la Cambra de Girona, i en general a moltes cambres catalanes, ha arribat el crit d’alerta de molts sectors econòmics que observen amb preocupació una degradació important dels seus centres històrics i comercials. Ens parlen d’un increment de la sensació d’inseguretat, brutícia o de poca presència policíaca. L’efecte de les persianes tancades és en alguns casos molt preocupant. Han desaparegut molts establiments que oferien llum i vida al seu tram de carrer, gestionats per comerciants que es preocupaven perquè el seu entorn estigués net i endreçat.

Segueix llegint

La dignitat i la noblesa de l’empresa

El Punt Avui

La crisi de la Covid ha posat contra les cordes moltes empreses. Algunes no ho han pogut superar, perquè l’impacte de la pandèmia no els ha donat cap oportunitat i el suport de les administracions ha arribat tard i malament. D’altres han aguantat el que no estava escrit i en els pròxims mesos es disposen a sortir del pou, tocades però enfortides de l’experiència. Devem un sentit homenatge i un sincer agraïment a la capacitat de resistència de les dones i els homes que treballen en moltes d’aquestes empreses. No hem d’oblidar mai que, darrere del benestar de la majoria de catalans i catalanes, hi ha una empresa. I encara més, cal fer arribar el nostre suport i la nostra solidaritat als que no han aconseguit salvar els mobles davant les mesures extremes que les administracions han pres per evitar la propagació del virus.

Segueix llegint

scrollauto
Carregant entrades...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off