full
border
#666666
https://www.cambragirona.cat/wp-content/themes/smartbox/
https://www.cambragirona.cat/
#c2002f
style2
Tel. 972 418 500
Av. Jaume I, 46 · 17001 Girona

Eleccions Cambra 2023

Els i les aspirants a ser proclamats/es candidats/es que estiguin interessats/es a conèixer les dades del cens electoral de la cambra hauran de fer la petició a través del corresponent formulari.

Només es podrà accedir a les dades censals corresponents al grup i categoria en què es tingui la condició d’elector o electora.

La sol·licitud de les dades s’ha de presentar presencialment al registre de la Cambra – Av. Jaume I, 46 de Girona (17001) – en horari d’atenció al públic, de 9 a 14 hores, o bé per correu electrònic, signat amb certificat digital, tramès a secretaria@cambragirona.org

 

Quina composició tindrà el Ple de la Cambra?

El Ple de la Corporació estarà format per 45 membres distribuïts en:

  • 30 membres, ja siguin persones físiques i/o jurídiques elegits mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret, entre tots els electors/es de la cambra, classificats per grups i categories.
  • 10 membres, elegits entre les empreses de major aportació voluntària que figurin en el cens.
  • 5 membres, elegits a proposta de les organitzacions empresarials, territorials i intersectorials més representatives.

 

Qui pot votar a les eleccions de la Cambra?

Podran votar totes aquelles persones, físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixin activitats comercials, industrials, de serveis o navilieres, i/o tinguin el seu domicili (social/fiscal) dins la demarcació de la Cambra de Girona, i que estiguin inscrites al cens electoral. En aquest sentit, no és necessari estar donat d’alta a cap servei de la cambra ni estar-hi registrat.

El cens electoral s’estructura en Grups i Categories, segons l’activitat empresarial que es porta a terme, a partir del qual s’escullen els 30 representants del Ple.

Concretament, cada Grup i Categoria escollirà els i les membres que els/les han de representar al Ple de la Cambra.

No obstant això, cal recordar que les activitats professionals que duen a terme professionals com metges, advocats, arquitectes, informàtics, farmacèutics i agricultors, entre altres, que exerceixen la seva professió en l’àmbit personal/individual com a autònoms, no formen part del cens cameral sinó del col·legi professional corresponent.

scrollauto
Carregant entrades...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off