08
gen
Comparteix:

COMERÇ EXTERIOR

– Consultes de comerç exterior realitzades durant el 2017:    179

– Missions empresarials organitzades el 2017:    4,  amb 23 empreses participants

– Empreses participants a missions individuals:    4

– Empreses participants al programa Xpande Digital:   4

– Cursos in company realitzats el 2017:   2

– Cursos presencials a la Cambra realitzats el 2017:    2 amb un total de 22 assistents

– Jornades informatives realitzades a Cambra:    9 amb un total de 246 assistents

– Obertura d’expedients de recobrament internacional el 2017:    8

– Nombre d’oportunitats de negoci de subcontractació captades a nivell internacional i difoses a les empreses sòcies del CIC durant el 2017:   280

 

DADES DE COMERÇ EXTERIOR (Font Cambra)

Si analitzem els documents d’exportació que elabora la Cambra, podem confirmar que fins a aquesta setmana, portem un increment de gairebé el 9% respecte a la xifra de l’any passat. Estem parlant d’uns 16.339 certificats d’exportació i visats que serveixen per exportar productes a països de fora de la Unió Europea o amb els quals no hi ha un conveni bilateral. L’any passat per aquestes dates se n’havien registrat 15.199. És molt important ampliar les exportacions a tercers països.

 

Magnituds generals

Pel que fa a les magnituds generals d’exportació, cal remarcar que entre gener i setembre d’aquest any, s’han incrementat a les comarques gironines un 12,3%, amb una xifra global de 3,9 milions d’euros. L’increment de mitjana a Catalunya és del 8,4 i Espanya és del 9,1%. Tot i que es pogués produir una desacceleració a finals d’any, crec que el balanç en les exportacions serà enormement positiu.

En l’estudi de la Memòria Econòmica de Catalunya realitzat per la Cambra arribava a la conclusió que repuntava la confiança empresarial. Cal remarcar que aquest índex de confiança va assolir un màxim històric i superava a Girona la mitjana catalana. No sabem com el context polític dels darrers mesos pot haver influït en aquesta confiança. Segurament caldrà veure com evolucionen els fets en els propers mesos per constatar-ho.

En l’estudi “Girona 100”, que porta a terme la Càtedra Cambra de la Universitat de Girona analitzant els indicadors financers de les 100 empreses de més facturació de les comarques gironines manté que des fa dos anys la nostra economia va consolidant la seva recuperació. L’estudi ens confirma que l’exportació s’està convertint en una locomotora que arrossega la resta de l’economia. Vuit de cada deu companyies van ampliar la plantilla i més del 63% van incrementar la facturació i les exportacions.

En l’estudi presentat fa pocs dies per el BBVA, es destaca un creixement del PIB a les comarques gironines del 3.2%. També destaca el primer creixement del sector de la construcció a Girona des de l’inici de la crisi, amb un 2,3% (per sota del 3,2 de Catalunya). Increment del sector industrial (4,1%) i de serveis (2,9%). (Tot això sobre dades del 2016).

 

DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL

– Programa CCI PirineusMed. Agrupació cambres de Lleida, Andorra, Girona i Perpinyà per suport transfronterer: 500 empreses han participat en jornades, trobades, contactes puntuals.

– InnocÁmaras. 17 empreses participants.

– Assessoraments d’emprenedoria: 50 emprenedors.

– Oficina de Gestió Empresarial:  611 tràmits telemàtics i 685 presencials.

– Paem (Recolzament Empresarial a les dones)

25 dones assessorades

14 en una jornada

– Programa d’emprenedoria España Emprende:   69 empreses en jornades, tallers i assessorament directe

– Talent emprenedor:   40 joves en taller de robòtica a Olot i acció formativa de Comunity Manager a Olot

– Camerfirma: 284 certificats digitals

– Camerdata: 69 peticions d’infomació empresarial. Llistes d’empresa, fitxers, estudis.

 

NOVES TECNOLOGIES

– S’han subvencionat un total de 15 empreses dins el marc de TICCámaras, amb fons provinents de la Comunitat Europea, amb un pressupost total de 42.000 euros.

FORMACIÓ

Área / PROGRAMA      
FORMACIÓ      
PICE 2017 TOTAL joves atesos Total alumnes Total cursos realitzats
  2036 774 72

 

INFRAESTRUCTURES

Demandes generals en infraestructures:

  • El percentatge d’inversió territorialitzada dels Pressupostos Generals de l’Estat està molt lluny del respectiu pes de les nostres comarques i del país en el PIB estatal.

 

  • El retard en l’execució de les inversions previstes del Corredor Mediterrani, sense un calendari prou clar i avaluable a nivell d’execució, tot i ser àmpliament reclamat per l’empresariat i el conjunt de la societat.

 

  • Quan a la inversió prevista a la xarxa de Rodalies i Trens regionals només s’ha executat un 10% dels 4.000 milions d’euros compromesos per l’estat.

 

  • La manca d’una Política Energètica constitueix una discriminació cap a les nostres empreses. Els canvis tarifaris que s’han aprovat recentment només beneficien a les companyies basques.

 

 

COMERÇ I TURISME

       
COMERÇ      
PLAN COMPETITIVIDAD COMERCIO MINORISTA DIAGNOSIS comercials TALLERS/SEMINARIS EMPRESES ASSISTENTS
  12 20 320
TURISME      
INNOTURISMO DIAGNOSIS

hotels i restaurants

   
  10    
DESTINACIO TURISME FAMILIAR ZONES EMPRESES  
  ALP (Cerdanya) 13  
  VALL DE CAMPRODON 15  

 

 

Comments are closed.