23
nov
Comparteix:

La majoria de les administracions han alentit els seus terminis, en perjudici de la necessitat urgent d’activitat que necessiten les empreses

S’ha observat en els darrers mesos en la majoria d’Administracions (arrel de l’Estat d’Alarma i les restriccions, i moltes vegades com a conseqüència del teletreball) un important alentiment dels terminis per a la concessió de llicències i en l’evolució normal dels projectes.

 

Les restriccions derivades de la COVID han provocat moltes afectacions, però es podrien resumir en els següent aspectes:

  • Necessitat de sol·licitar concertació de cites prèvies per a consultes amb Ajuntaments i altres administracions.
  • Teletreball dels tècnics Municipals i de la Generalitat que, en molts casos, produeix endarreriments.
  • Teletreball i reducció de visites a l’Ajuntament de tècnics municipals, secretaris, interventors, cosa que allarga terminis.
  • Reducció o espaiament en el calendari de les Comissions de Servei, Plens Municipals, Comissions Tècniques.
  • Alentiment de l’elaboració d’informes preceptius en diferents expedients.
  • Retards en els expedients de licitació d’obres i serveis públics per demores en les publicacions, en la constitució de mesa de contractació, en l’elaboració d’informes de la mesa de contractació, en les adjudicacions definitives i en la signatura dels contractes corresponents.

 

Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç de Girona, lamenta que “aquests fets provoquen que la maduració dels projecte, com ara l’obtenció dels permisos, llicències d’obres i autoritzacions per iniciar inversions públiques o privades es demorin encara més”. Àlex Gilabert, president de l’àrea d’Ordenació del Territori de la Cambra, assegura que aquestes dilacions causen “un dany important a les empreses en una època de poca activitat i quan la majoria tenen el personal i les instal·lacions a plena disposició de treballar”.

És per això que la Cambra de Comerç de Girona reclama que, com a mesura per pal·liar el cicle de baixes inversions de les empreses privades, de baixa licitació de contractes públics i de baixa activitat immobiliària general, es procedeixi a aprovar reglaments i directives que vagin en la línia d’accelerar, si cal de manera excepcional, tots els tràmits. Això afavoriria que les activitats i la contractació d’obres i serveis es puguin avançar uns quants mesos.

Comments are closed.