16
gen

aeroport evolució trànsit

                  FONT: El Punt Avui.…