12
jun
Comparteix:

innocamaras per tema portada

InnoCámaras és un programa cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea que té com a objectiu principal contribuir a la millora de la competitivitat de les petites i mitjanes empreses, mitjançant l’adopció d’una cultura a favor de la innovació permanent per aconseguir un creixement econòmic sostingut.

Amb aquesta finalitat, es posa a disposició de les Pimes la possibilitat de desenvolupar “Plans Individuals de suport a la innovació”, que consisteix en el desenvolupament d’un pla de sensibilització i suport tutoritzat que inclou dues fases:

Fase I: Assessorament especialitzat a la PIME. Consisteix en la realització d’un diagnòstic assistit, per part d’un tutor cameral especialitzat, que permet conèixer el nivell de competitivitat de l’empresa en el seu entorn econòmic i de mercat, identificant possibles actuacions de millora a través de la innovació per millorar la seva situació competitiva.

El finançament per al desenvolupament d’aquests serveis és d’un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i en un 50% per la Cambra de Comerç de Girona.

Fase II Pla de recolzament a la innovació. Un cop finalitzada la fase de diagnòstic es dona suport a l’empresa en la posada en pràctica de les recomanacions en matèria d’innovació identificades en la fase anterior i que resulten claus en la millora de la competitivitat.

Aquesta segona fase estarà subvencionada fins a un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea d’un pressupost màxim de 7.000 euros a partir de proveïdors externs dels serveis requerits que hagi detectat el diagnòstic.

El programa INNOCÁMARAS pot ser una bona eina per a les petites i mitjanes empreses que estiguin pensant en implementar processos d’innovació o creguin que han de començar a posar-los en pràctica.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’obre una cop transcorreguts 10 dies hàbils des del dia següent a la publicació de la convocatòria, el 12 de juny de 2017. (Presentació de sol·licituds a partir del dia 27 de juny, de 9h a 14h, a la Cambra de Comerç de Girona, per rigorós ordre d’entrada a registre. Finalitza el 22 de setembre del 2017).

MÉS INFORMACIÓ

0 No hi ha comentaris

Comments are closed.