05
mar
Comparteix:

 

El Grup Impuls per Girona, amb les Cambres de Comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu, les patronals FOEG i Pimec i el Fòrum Carlemany considera que les dades del sector de la construcció que recentment ha fet públiques la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya demostren que s’obre un període favorable a la reactivació en el qual les administracions han d’intervenir aportant projectes sense més dilacions.

Des del GIG estem convençuts que cal potenciar al màxim la construcció, sempre en termes sostenibles i sensibles amb el medi ambient, al ser un sector d’elevat retorn econòmic i social. Difícilment trobarem un sector amb efecte multiplicador superior, doncs per cada milió d’euros demandats, s’indueix la producció de 1,9 milions d’euros a l’economia.

Malgrat aquest entorn positiu, la dificultat per aprovar els pressupostos tant de l’Estat com de la Generalitat suposa un entrebanc per aprofitar la conjuntura favorable a la reactivació de la construcció. Cal que les administracions surtin de la seva paràlisi pressupostària i que la Generalitat recuperi immediatament tota la iniciativa executiva que li ha estat retallada per l’aplicació de l’article 155.

El dèficit català en infraestructures és evident: Rodalies, Eix Mediterrani, accessos viaris i ferroviaris als ports, B-40, enllaç a l’A2 i AP7, la N-II, l’A-27, ampliació del metro, obres hidràuliques… Cal que els anuncis d’importants inversions concretin calendari i es puguin licitar i executar.

Les licitacions públiques s’han incrementat en 559 milions d’euros en relació a 2016, assolint durant 2017 la xifra de 1.690 milions d’euros. Tot i així la licitació d’obra pública el 2017 ha estat encara menys de la meitat de la mitjana dels darrers 20 anys i la cinquena part del 2008.

A nivell gironí cal recordar els greuges que repetidament el GiG ha vingut denunciant durant els darrers anys:

  • El percentatge d’inversió territorialitzada dels Pressupostos Generals de l’Estat està molt lluny del respectiu pes de les comarques gironines i del conjunt del país en el PIB estatal. Aquest fet s’afegeix al baix nivell d’execució de la despesa pressupostada que encara fa més flagrant l’incompliment. A Girona el principal exemple el tenim en l’excessiva lentitud d’execució dels trams pendents de la N-II, amb un dèficit històric acumulat.
  • Hi ha un excessiva dilació en l’execució de les inversions previstes del Corredor Mediterrani, sense un calendari prou clar i avaluable a nivell d’execució, tot i ser àmpliament reclamat per l’empresariat i el conjunt de la societat. Aquest fet perjudica als diferents sectors productius i també a les possibles noves inversions.
  • Esperem que l’anunci de la nova estació de connexió amb l’alta velocitat a l’Aeroport gironí tingui ben aviat data concreta i pressupost.
  • Exigim que es posi data també a la connexió amb la terminal intermodal de Vilamalla, on hi ha dues empreses que volen fer una inversió important però estan pendents de la concreció de les connexions ferroviàries. Les mercaderies són essencials per impulsar el corredor mediterrani i no ens podem permetre perdre més temps.

Comments are closed.