05
mai
Comparteix:

Per tenir un termòmetre de l’estat de l’economia gironina després de la pandèmia, les cambres gironines vam iniciar unes enquestes de “clima empresarial”, adreçades als membres dels respectius plenaris. Es tracta d’obtenir informació, més qualitativa que quantitativa, de l’economia de les comarques gironines, atès que la proporció amb què els diversos sectors estan representats als plenaris es correspon amb la seva implantació al territori.
Les dades de les enquestes són cada cop més fiables i representatives, degut a l’alta participació de tots els membres dels plens. Per aquest motiu les cambres gironines hem decidit fer públics els resultats més destacats d’aquestes consultes.

L’enquesta de clima empresarial s’elabora cada dos mesos, coincidint amb els plens de les cambres. Hi ha unes preguntes fixes relatives a l’evolució de l’activitat durant el trimestre en curs i les perspectives de futur, que permeten veure com està evolucionant l’economia i entreveure l’estat d’ànim del món empresarial, i altres que varien en funció del context sòcio-econòmic del moment. En total, són una dotzena de preguntes a les quals responen prop de 80 empresaris i representants de gremis i associacions.
A banda d’aquesta enquesta de clima empresarial, durant aquesta legislatura s’ha decidit fer una consulta genèrica als membres dels plenaris per valorar l’estat concret de cada sector, destacant-ne quines són les amenaces i les oportunitats.
A partir de les respostes s’ha confeccionat el següent llistat d’amenaces i oportunitats, de caire més transversal:

 

 

 

DESCARREGA AQUÍ L’ESTUDI DE CLIMA EMPRESARIAL

 

AMENACES PER L’ECONOMIA GIRONINA
✓ Preus de l’energia i els combustibles
✓ Sequera
✓ Crèdit escàs i car
✓ Incertesa guerra a Ucraïna
✓ Preu matèries primeres
✓ Escassetat de perfils adequats (formació)
✓ Inflació
✓ Excessiva regulació (èmfasi en el procediment i no en el resultat)
✓ Relació complexa i lenta amb l’administració
✓ Productivitat

 

OPORTUNITATS PER L’ECONOMIA GIRONINA
✓ Fons Next Generation
✓ Recuperació del turisme
✓ Anuncis recents en infraestructures: enllaç ferroviari Vilamalla, nova estació de l’AVE a l’aeroport
✓ Recuperació de les cadenes de subministraments
✓ La reindustrialització europea, espanyola i catalana
✓ Un esport de primera, des de l’òptica gironina, que aporta negoci
✓ Indústries tractores
✓ Nou Hospital Josep Trueta, 2 noves facultats. Hub salut emprenedoria
✓ Ryder Cup 2031

 

DESCARREGA AQUÍ L’ESTUDI DE CLIMA EMPRESARIAL

 

0 No hi ha comentaris

Comments are closed.