08
oct
Comparteix:

La Memòria Econòmica de Catalunya 2014, patrocinada per Banco Santander, ha estat presentada aquest dijous dia 8 de setembre a la Cambra de Comerç de Girona per la directora de l’estudi, Carme Poveda, i la professora Esther Martínez-Garcia, que ha exposat una anàlisi del sector turístic a la demarcació. L’acte ha estat presidit pel president de la Cambra de Girona, Domènec Espadalé, i ha comptat amb la presència de Luis Herrero, sotsdirector general del Banco Santander i responsable a Catalunya. Com a novetat, la Memòria incorpora aquest any una anàlisi territorial de les províncies i comarques catalanes que s’està presentant a diferents cambres catalanes.

Referent a l’evolució econòmica de l’any 2014, segons estimacions pròpies, el VAB a preus corrents de la província de Girona ha crescut un 1,1% el 2014, després de tres anys de retrocés, sent la demarcació catalana que registra el creixement més elevat després de Barcelona.

La bona marxa de l’economia gironina ha tingut el seu reflex en l’evolució deGraficl mercat de treball. Per primera vegada des de l’inici de la crisi, el nombre d’afiliats a la seguretat social a Girona ha augmentat el 2014, i ho ha fet a un
ritme intens, del 3,1%, molt en línia amb el creixement registrat pel conjunt de Catalunya. A més, els quatre grans sectors econòmics han augmentat el nombre d’afiliats a Girona el 2014, el que vol dir que
cap sector es queda enrere en la recuperació.

 L’anàlisi comarcal mostra que totes les comarques de Girona han augmentat el nombre d’afiliats el 2014, amb taxes interanuals que oscil·len entre l’1% del Ripollès i el 6,9% del Baix Empordà. Les principals contribucions al creixement han vingut del Baix Empordà, la Selva i el Gironès, les tres comarques amb major nombre d’afiliats a la Seguretat Social (gairebé representen dos terços del total d’afiliats de la província).

 

Pel que fa als primers resultats del 2015, l’economia gironina ha continuat el procés de recuperació però amb més intensitat que a la resta del Principat. L’indicador de Confiança Empresarial Harmonitzat (ICEH) a la demarcació de les cambres de Girona ha repuntat el tercer trimestre i, a més, ho ha fet amb més intensitat que al conjunt de Catalunya, fet que ha permès situar l’índex de confiança de la demarcació per sobre del nivell del Principat i lluny de la mitjana espanyola.

Captura3

Aquesta major confiança empresarial de l’economia gironina és el resultat tant d’un millor comportament de la demanda interna com de les exportacions. Pel que fa a les exportacions, aquestes han registrat una acceleració del creixement interanual fins al 8,1% en el període gener-juliol, un punt per sobre del creixement que registren les exportacions catalanes (7,2%). Pel que fa a la demanda interna, l’indicador de matriculacions de vehicles a Girona també assenyala una intensa recuperació, atès que en el període gener-agost han crescut un 30% respecte al mateix període de l’any anterior.

Per sectors, destaca la recuperació de la indústria, que presenta els millors resultats en quant a la marxa dels negocis de les quatre demarcacions catalanes, i la construcció, que el 2015 comença a registrar un augment de la marxa dels negocis, mentre que a Catalunya encara retrocedeix.

Per contra, el sector del comerç a Girona registra una evolució negativa en la marxa dels negocis, si bé el segon trimestre està a prop d’estabilitzar-se. El turisme, per la seva banda, regist
ra una xifra rècord de viatgers en els primers vuit mesos de l’any, que es deu sobretot a l’augment del turisme interior (+18% interanual). Concretament, el noCaptura7mbre de viatgers entre gener i agost ha superat la xifra de 2,5 milions de persones, un 9% més dels que van viatjar durant els mateixos mesos de l’any anterior (2,3 milions). Girona concentra el 21% dels turistes que visiten Catalunya.

Com a resultat d’aquest intens procés de recuperació econòmica, l’economia gironina està creant ocupació a bon ritme. Així, el creixement dels afiliats s’accelera des del 3% registrat en el conjunt de 2014 fins al 3,5% acumulat en el període gener-agost. La construcció i els serveis estan fregant unes taxes de creixement del 4%, i la indústria registra un augment del 2,5%.

Així mateix, el nombre d’aturats segons l’EPA també accentua el descens en la primera meitat del 2015, arribant a caure un 17% en el segon trimestre de 2015 (un descens històric), que supera amb escreix el que s’produït al conjunt de Catalunya (-5,7%). La important disminució del nombre d’aturats a Girona ha permès reduir la taxa d’atur en 2,7 punts el segon trimestre, fins a situar-se en el 19,2%, en línia amb la mitjana catalana.

Captura9.2

Captura9.1

Comments are closed.