16
jun
Comparteix:
 1. El premi aGOe a l’Emprenedoria i Creativitat està organitzat per l’Associació Gironina d’Orientació Empresarial, la qual podrà comptar amb diferents col·laboradors.
 2. L’objectiu d’aquest Premi a l’Emprenedoria i Creativitat aGOe és reconèixer amb caràcter genèric al millor/s projecte/s, empresa, negoci… que resulti de les idees presentades a concurs.
 3. Per poder participar-hi caldrà fer la inscripció i lliurament del projecte en el període que va de l’1 de juliol al 30 d’octubre de 2023, ambdós inclosos.
 4. Per presentar-se al premi s’haurà d’omplir el formulari d’inscripció que figura al web agoe.cat.
  Al lliurar el projecte caldrà aportar un Pla de Negoci, juntament amb un vídeo de presentació, que tindrà una durada màxima de 3 minuts. Caldrà facilitar un enllaç (drive, dropbox, youtube, etc) per poder visualitzar el vídeo.
 5. Només s’admetrà una idea de negoci per equip promotor.
  A més de projectes, s’admetran activitats ja constituïdes com a empreses o altres entitats, sempre que estiguin registrades amb posterioritat al 01/07/2021. L’antiguitat haurà de ser demostrable en document 036/037 d’inici d’activitat.
 6. No es podran presentar idees ja presentades en edicions anteriors.
 7. S’estableix un primer premi i un accèssit.
  El primer premi rebrà una dotació econòmica de 2000 €. L’accèssit de 1000 €.
  Els premiats rebran un guardó, i el suport tècnic d’aGOe durant 12 mesos.
 8. La participació en el Premi comporta l’autorització dels promotors i autors per a la seva difusió per part d’aGOe.
 9. El Jurat estarà compost per dos representants d’aGOe (entitat que ostentarà la presidència del tribunal), dos membres en representació de la Cambra de Comerç de Girona i dos representants de la UdG.
 10. La decisió del Jurat s’adoptarà per majoria dels vots dels seus membres. En cas d’empat en les votacions es farà valer el vot de qualitat del president.
 11. La decisió del jurat serà inapel·lable, i adoptada amb antelació a la celebració de l’acte públic de lliurament de premis que tindrà lloc abans de final de 2023, sempre que les circumstàncies ho permetin.
 12. El Jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis establerts.
 13. Els projectes participants seran tractats amb confidencialitat per part d’aGOe i també pels membres del Jurat.
 14. Les imatges preses durant les sessions de treball, i en l’acte del lliurament del III Premi aGOe, es podran utilitzar per a la difusió i promoció del Premi, i per a les activitats de foment a la creativitat i d’emprenedoria per part d’aGOe.
 15. La participació en el III Premi aGOe suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

 

 

 

Comments are closed.