14
abr
Comparteix:

Des de que van començar les afectacions del Covid-19, l’emissió de documents d’exportació ha mantingut un bon ritme, amb una mitjana per damunt del centenar de certificats diaris durant les darreres 4 setmanes i amb la participació de 150 empreses. Els primers mesos de l’any havien començat amb una evolució positiva respecte el mateix període de 2019. La  Cambra de Comerç emet els certificats necessaris per a l’exportació de productes gironins a tercers països de fora de la Unió Europea i amb els quals no hi ha acord bilateral. Es tracta, en la gran majoria, de països emergents que abans de la crisi tenien bones perspectives de creixement econòmic.

L’emissió d’aquests documents s’ha mantingut durant aquest mes d’afectació, arribant a emetre un total de 2.115 certificats, una xifra molt similar a la de mesos anteriors. Si comparem el primer trimestre, la xifra suposa un creixement del 20% respecte l’any passat. Durant les dues primeres setmanes han exportat la majoria dels sectors productius de les nostres comarques, però en les dues darreres s’ha concentrat molt més en el sector de la producció alimentària, a partir del tancament de les indústries declarades no essencials.

El percentatge de certificats per sectors en el conjunt del període d’afectació és el següent:

Carn i Embotit 61,5%, Alimentació 12,5%, Química 8%, Maquinaria 3,5%, Materials Piscina 3,5%, Filatura 2%, Automoció 1% i Altres Sectors 8%.

El vicepresident de la Cambra, Jaume Guàrdia, empresari del sector químic, assegura que “el manteniment de la bona marxa de les exportacions a tercers països contrasta amb l’alentiment de vendes a països europeus, més afectats per la pandèmia”.

La Cambra, davant l’actual situació d’excepcionalitat i com la majoria de les empreses i entitats gironines, realitza la prestació dels seus serveis combinant el treball presencial indispensable dels seus tècnics amb un gran impuls del teletreball.

El president de l’entitat, Jaume Fàbrega, empresari dels sectors logístic i de consultoria, recorda que “l’activitat cameral s’ha establert com a essencial per l’economia del país. Així, s’ha pogut seguir realitzant presencialment tant a la seu de Girona com a l’antena d’Olot per assegurar tots els tràmits que han de seguir les indústries de la demarcació per a l’exportació dels seus productes: certificats d’origen i de lliure venda i el visat de factures”.

Durant aquest mes d’afectació del virus, s’ha aconseguit desenvolupar aquest servei amb normalitat, augmentant les mesures de protecció sanitàries per els empleats camerals i de les empreses exportadores que es desplacen fins a la seu corporativa o a la Garrotxa per realitzar els esmentats tràmits, que són obligatòriament presencials.

Comments are closed.