23
jul
Comparteix:

 

  • El 2017 tots els sectors presenten uns saldos positius en la bona marxa dels negocis per primer cop des de l’inici de la recuperació econòmica.

 

  • La taxa d’atur retrocedeix a nivells de 2008.

 

  • Domènec Espadalé: “La nostra confiança empresarial és força superior a la mitjana catalana i espanyola”

 

  • Xavier Ribera: “S’assoleixen les 3.500 empreses exportadores, una tercera part de les quals tenen elevats volums de vendes a l’exterior”

 

  • Joan Puig: “El pes econòmic de Catalunya a Espanya és el més elevat des de l’inici del segle”

 

Girona, 19 de juliol de 2018– La Memòria Econòmica de Catalunya 2017 ha estat presentada aquesta tarda a la Cambra de Comerç de Girona per la seva directora, Carme Poveda. La Memòria incorpora una anàlisi territorial de la demarcació de Girona i les seves comarques. El rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi, també ha participat per parlar de la relació universitat-empresa, que és el tema monogràfic de la Memòria de 2017. L’acte ha estat presidit pels presidents de les cambres gironines; Domènec Espadalé (Girona), Xavier Ribera (Palamós) i Joan Puig (Sant Feliu de Guíxols), i ha comptat amb la presència de José María Martínez, director d’Institucions de Banco Santander a Catalunya.

Domènec Espadalé ha destacat que l’indicador de Confiança Empresarial de la demarcació gironina “és força superior a la mitjana catalana i espanyola”. Per la seva banda, Xavier Ribera considera significatiu l’increment d’empreses exportadores, que arriben a les 3.500 i suposa que “una de cada tres exporta regularment”. Joan Puig s’ha referit a les dades generals de Catalunya, segons les quals “el pes econòmic de Catalunya a Espanya ha augmentat fins el 19,2%, el més elevat des de l’inici de segle”

 

EVOLUCIÓ ECONÒMICA DE GIRONA EL 2017

Segons estimacions pròpies, el Valor Afegit Brut (VAB) de la província de Girona ha crescut un 4,2% en termes nominals el 2017, assolint el creixement més elevat des de l’inici de la crisi. El creixement de Girona ha estat molt similar al del conjunt de Catalunya (4,3%). Igualment, els bons resultats de l’economia gironina han tingut el seu reflex en l’evolució del mercat de treball. El nombre d’afiliacions ha crescut un 3,5% el 2017, el mateix creixement que s’ha registrat a Catalunya.

Aquesta tendència favorable s’observa també en la bona marxa dels negocis que mostren tots els grans sectors econòmics per primer cop des de l’inici de la crisi, segons els resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial que realitzem les cambres en col·laboració amb l’Idescat. Els sectors amb una evolució més favorable el 2017 són la indústria, la construcció i altres serveis. En canvi, l’augment de la marxa de negocis al comerç és positiva, però molt feble.

 La millora que la construcció ha experimentat el 2017 s’ha vist reflectida en un augment de les afiliacions en aquest sector del 6,1%, el major augment relatiu de tots els sectors. Les afiliacions a la indústria han crescut un 4,1%, gairebé 2.000 afiliats més que l’any anterior, que representen el 20% de les noves afiliacions totals a la província. Pel que fa al sector serveis, la variació interanual el 2017 ha estat del 3,1% i ha suposat el 65% de les noves afiliacions.

 

Girona lidera la recuperació del sector residencial a Catalunya juntament amb Barcelona. D’una banda, el nombre d’habitatges iniciats (1.077 habitatges) supera el d’acabats (862 habitatges), per segon any consecutiu. D’altra banda, la ràtio d’habitatges iniciats per 10.000 habitants a Girona és manté el 2017 amb un xifra molt positiva del 14,3, el segon valor més elevat de les quatre demarcacions catalanes.

 

El balanç turístic a la demarcació de Girona s’ha mantingut estable el 2017 en relació amb l’any passat, però ha estat desigual per marques turístiques. Així, mentre el nombre de turistes allotjats en establiments hotelers a la marca Pirineus ha augmentat (inclou 9 comarques de les quals 3 pertanyen a Girona), a la marca Costa Brava s’ha produït un lleuger descens, tot i que l’afluència s’ha mantingut molt a prop dels 3,4 milions, sent la segona xifra de turistes més elevada després de la marca Barcelona.

 

L’evolució del sector exterior ha estat molt favorable a Girona i presenta millors resultats que a Catalunya, amb un creixement de les exportacions del 12,1% (8,7% a Catalunya), i només per darrera de Tarragona. Igualment, les importacions han augmentat amb força (un 10,4%). El saldo exterior de Girona és manté positiu i s’amplia el 2017 (va exportar 5.301 milions d’euros i va importar 2.597 milions). El 2017 s’ha assolit un nou màxim històric en el volum d’exportacions, gràcies als importants augments registrats pels dos principals sectors exportadors: carn (+15,3%) i productes químics (+19,7%), que conjuntament concentren el 48% de les vendes gironines a l’estranger.

   

RESULTATS COMARCALS 2017

 L’anàlisi comarcal mostra que totes les comarques de Girona han augmentat el nombre d’afiliacions el 2017. El Gironès és la comarca que experimenta un creixement més elevat en termes relatius (5,5%), seguida per la Cerdanya i la Garrotxa, amb creixements del 3,6% i del 3,2% respectivament. La taxa d’atur registral oscil·la entre la mínima del 6,4% a la Cerdanya i les màximes del 14,4% i 15% al Baix Empordà i l’Alt Empordà, respectivament. Al Gironès la taxa d’atur se situa en la banda intermèdia, sent del 10,6% el 2017.

  

PRIMERS RESULTATS DEL 2018

 L’Indicador de Confiança Empresarial de la demarcació de les cambres de Girona és força superior a la mitjana catalana i espanyola. La Confiança va patir una petita davallada a principis de 2018 però s’ha recuperat en el segon i tercer trimestre.

Comments are closed.