27
set
Comparteix:

Les cambres catalanes demanen que el Govern s’impliqui en les demandes del sector productiu pel que fa a les dificultats actuals de proveïment, derivada del cost dels nòlits, i la manca de matèries primeres

 

 

Les cambres catalanes han remarcat a Victòria Alsina les greus conseqüències que es deriven de les dificultats de la cadena de proveïment, tant pel que fa al transport marítim internacional, els costos dels nòlits i disponibilitat de vaixells, com en la manca de matèries primeres i productes intermedis, com és el cas de l’electrònica. Un fet que, tal com ha esmentat Ramon Alberich: “es tradueix en una afectació del comerç internacional i del comerç interior, ambun increment de preus que es trasllada a la inflació, per sobre del 3%, així com també aturades intermitents en la producció en alguns sectors industrials”.

 

0 No hi ha comentaris

Comments are closed.