11
jun
Comparteix:

La Cambra de Comerç de Girona ha editat una nova publicació: el Baròmetre sectorial 2023 i de perspectives econòmiques per al 2024, que tindrà periodicitat anual. La corporació ha demanat als representants dels diferents sectors econòmics gironins representats al Ple de la Cambra de Comerç de Girona una valoració sintètica i directa de l’any 2023, així com de les perspectives econòmiques de cara a l’any 2024. A la publicació apareixen ressenyats més d’una vintena de sectors. Aquestes conclusions han servit també per dibuixar les amenaces i oportunitats que depara el futur a l’economia gironina. Entre les amenaces, destaquen els preus de l’energia i els combustibles, la sequera, els crèdits escassos i cars i la falta de mà d’obra. Entre les oportunitats, els Fons Next Generation, la recuperació del turisme i les inversions en infraestructures i RENFE, així com la reindustrialització.

DESCARREGA EL PDF DE LA PUBLICACIÓ

0 No hi ha comentaris

Comments are closed.