11
jul
Comparteix:

Entre les conclusions de l’estudi de FERRMED que s’ha presentat a la Cambra de Comerç de Girona es destaca que Catalunya es troba plenament integrada en la xarxa de màxima prioritat tant pel que fa al Corredor Mediterrani com a l’Eix de l’Ebre. Joan Amorós, president de FERRMED, ho ha explicat durant la presentació de l’Estudi de FERRMED, en el qual es proposta la implantació del sistema +FIRRST al Corredor Mediterrani i la seva prolongació vers el Nord.
Joan Amorós, president de FERRMED, va explicar que el 2004, quan van crear l’entitat, el transport de mercaderies per ferrocarril tenia el 18% de quota de transport terrestre, ara ha baixat al 17,7 i els estudis diuen que hauria de pujar al 30%, un objectiu inassolible si no es prenen mesures urgents.
Amorós creu que Girona no tindria prous terminals per assolir aquestes xifres i en proposen tres d’addicionals: una a Vilamalla, una altra, més petita, al polígon de Celrà, i una tercera, més grossa, a Riudellots. Això permetria arribar a un tràfic del 30% en el futur. A Girona, el 30% del flux diari d’entrada i sortida de mercaderies que hauria d’usar el tren equivaldria a unes 25 i 30.000 tones al dia, de les quals ara mateix només 2.000 tones van per ferrocarril.
Entrelligant adequadament els hubs logístics estratègics de la UE amb el sistema de transport integrat +FIRRST (inclòs el nou concepte de terminal Intermodal) s’obté un 52% de reducció de costos operatius i un 77% de disminució de les externalitats.
FERRMED ha previst accions (addicionals a les ja programades pels Estats Membre) per a les quals reclama la col·laboració de tots els agents de la mobilitat per tal d’aconseguir els objectius socioeconòmics i mediambientals establerts per la CE (30% del tràfic terrestre de mercaderies per ferrocarril en distàncies superiors als 300 kms):
1.939 kms de noves línies
11.170 kms de millores en les línies existents
425 terminals addicionals a la UE de les quals 19 a Catalunya

L’única manera d’assolir els objectius de transferència de tràfic del ferrocarril a la carretera és mitjançant la implantació del sistema integrat +FIRRST, que permet moure semitràilers, swapbodies i contenidors (ILUs) a diferents destinacions de forma ràpida, eficient i flexible. És una nova manera d’organitzar el transport Intermodal carretera-ferrocarril en la forma de “Mobilitat com a Servei” (Mobility as a Service: MaaS).
Invertint en el 23% (18.040 Kms) de l’“EU Extended Core Network” (77.240 kms) s’obté el 101% del Valor Present Net (VPN) dels resultats.
El VPN és lleugerament positiu en el 39% de la xarxa, mentre que en el restant 38% el VPN és negatiu.

Comments are closed.