full
border
#666666
https://www.cambragirona.cat/wp-content/themes/smartbox/
https://www.cambragirona.cat/
#c2002f
style2
Tel. 972 418 500
Av. Jaume I, 46 · 17001 Girona

Programa TICCámaras

Programa TICCámaras

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

El Programa TICCámaras té com a objectiu la transformació digital de les pimes, ajudant-les a integrar eines competitives digitals claus en la seva estratègia i a maximitzar les oportunitats que la digitalització els ofereix per reactivar la seva activitat, millorant la seva productivitat i competitivitat com a mesura per fer front a l’impacte econòmic de la Covid-19.

El programa TICCámaras té com a objectius principals:

 • Que les empreses realitzin un ús més eficient i intens de les TIC amb la finalitat que siguin més dinàmiques en el seu dia a dia, augmentin la seva productivitat, millorin la seva competitivitat, estalviïn en costos mitjançant processos i eines més eficients, tinguin una millor capacitat per aprofitar les oportunitats comercials que hi ha en xarxa i, en definitiva, siguin més innovadores i productives.
 • Que les empreses descobreixin noves formes per aportar valor als seus clients mitjançant l’ús de les TIC, creant així un avantatge competitiu sostenible en el temps.
 • Augmentar el nivell d’adopció de les TIC a les Pimes, a través de tallers i programes de formació.
 • Desenvolupar accions de comunicació, difusió i foment de l’ús de solucions TIC, de comerç electrònic i de màrqueting digital que millorin la competitivitat i serveixin com a vehicle per establir noves vies de comercialització (canals i mercats).
 • Establir fòrums per millorar la capacitació i confiança en l’àmbit digital de les Pimes pel que fa a normativa, obligacions, avantatges i oportunitats de les solucions al núvol (Cloud Computing), del comerç electrònic i de la facturació electrònica.
 • Actuar com aglutinador i potenciador dels beneficis de l’oferta TIC per tal que aquesta arribi al teixit empresarial del territori.
 • Desenvolupar una metodologia que ofereixi a les empreses destinatàries una sèrie de fórmules que permetin incorporar les TIC de manera sistemàtica a la seva activitat laboral.
 • Donar suport a les empreses destinatàries de la implantació de les solucions TIC que millorin la seva competitivitat i productivitat.
 • Afavorir la transferència de tecnologia i coneixement des d’organismes i institucions públiques i privades a les empreses destinatàries.

 

El programa TICCámaras s’orienta cap a les necessitats específiques de les empreses, mitjançant una metodologia mixta de diagnòstic, suport en el procés d’implantació de solucions i difusió del coneixement.

FASE I – Diagnòstic Assistit de TIC (DAT)

Anàlisi exhaustiu del nivell de digitalització de l’empresa i de les seves possibilitats de millora mitjançant l’estudi de la seva cadena de valor, que permeti conèixer el nivell de competitivitat de l’empresa destinatària en el seu entorn econòmic i de mercat.

Es proporcionen unes recomanacions d’implantació de solucions en base a una de les tres línies següents:

 • Eines de productivitat i gestió empresarial al núvol
 • Comerç electrònic
 • Màrqueting digital

 

El diagnòstic és totalment gratuït per l’empresa.

.

FASE II – Ajudes econòmiques Pla d’Implantació de les TIC

En aquesta fase, proveïdors externs a les Cambres, lliurement escollits per les empreses beneficiàries, realitzen la implantació de les solucions establertes al Diagnòstic. Suposa una inversió mínima per l’empresa: l’import màxim finançable és de 7.000€, si bé el Pla escollit pot ser de major quantia.

Aquest import serà cofinançat en un 40% pels fons FEDER i la resta per les empreses beneficiàries, que hauran de prefinançar aquestes despeses.

Les empreses tindran de termini fins el 31 de desembre de 2021 per finalitzar la inversió, així com per tenir pagades i justificades totes les despeses vinculades a la mateixa.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través de la SEU ELECTRÒNICA i s’ha de disposar de la signatura digital (del titular o el representant) i l’aplicació AUTOFIRMA.

Més informació:

Telèfon: 972 41 85 10
Email: oap@cambragirona.org

.

scrollauto
Carregant entrades...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off