full
border
#666666
https://www.cambragirona.cat/wp-content/themes/smartbox/
https://www.cambragirona.cat/
#c2002f
style2
Tel. 972 418 500
Av. Jaume I, 46 · 17001 Girona

Programa TICCámaras 2020

Programa TICCámaras

LA CONVOCATÒRIA 2021 S’OBRIRÀ DEL DILLUNS 29 DE MARÇ A LES 9H FINS AL 9 D’ABRIL A LES 14H.

TROBAREU LA INFORMACIÓ ACTUALITZADA DEL 2021 I ELS DOCUMENTS NECESSARIS A PARTIR DEL DIJOUS 25 DE MARÇ.

L’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS ES REALITZARÀ PER SORTEIG DAVANT DE NOTARI, UN COP ESGOTAT EL TERMINI I PUBLICADES LES LLISTES DE LES EMPRESES.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2020

 

El sorteig davant notari tindrà lloc el dimarts 10 de novembre, a les 11h, a la Notaria Brancós – Martínez de Girona

El termini per a la presentació de sol·licituds començarà el dia 22 d’octubre a les 9:00h i finalitzarà el dia 28 d’octubre de 2020 a les 14:00h (registre només per Seu Electrònica).

El Programa TICCámaras té com a objectiu la transformació digital de les pimes, ajudant-les a integrar eines competitives digitals claus en la seva estratègia i a maximitzar les oportunitats que la digitalització els ofereix per reactivar la seva activitat, millorant la seva productivitat i competitivitat com a mesura per fer front a l’impacte econòmic de la Covid-19.

El programa TICCámaras té com a objectius principals:

  • Que les empreses realitzin un ús més eficient i intens de les TIC amb la finalitat que siguin més dinàmiques en el seu dia a dia, augmentin la seva productivitat, millorin la seva competitivitat, estalviïn en costos mitjançant processos i eines més eficients, tinguin una millor capacitat per aprofitar les oportunitats comercials que hi ha en xarxa i, en definitiva, siguin més innovadores i productives.
  • Que les empreses descobreixin noves formes per aportar valor als seus clients mitjançant l’ús de les TIC, creant així un avantatge competitiu sostenible en el temps.
  • Actuar com aglutinador i potenciador dels beneficis de l’oferta TIC per tal que aquesta arribi al teixit empresarial del territori.
  • Donar suport a les empreses destinatàries de la implantació de les solucions TIC que millorin la seva competitivitat i productivitat.
  • Afavorir la transferència de tecnologia i coneixement des d’organismes i institucions públiques i privades a les empreses destinatàries.

 

En aquesta convocatòria extraordinària el programa es centrarà en oferir ajudes econòmiques per a la transformació digital de les pimes.

.

FASE II – Ajudes econòmiques Pla d’Implantació de les TIC

Un cop l’empresa hagi estat admesa al programa, comença l’execució del Pla d’Implantació de les TIC, que l’empresa facilitarà a la Cambra per a la seva aprovació i en la qual es recolzaran econòmicament les Pimes i autònoms en el seu procés de transformació digital (conforme a l’annex IV de “Gastos elegibles”).

L’import màxim finançable és de 7.000€, si bé el Pla escollit pot ser de major quantia.

En aquesta convocatòria extraordinària les inversions que es realitzin seran cofinançades al 100% pels fons FEDER i prefinançades per les empreses beneficiàries.
Les empreses tindran de termini fins el 20 de gener de 2021 per finalitzar la inversió, així com per tenir pagades i justificades totes les despeses vinculades a la mateixa.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través de la SEU ELECTRÒNICA i s’ha de disposar de la signatura digital (del titular o el representant) i l’aplicació AUTOFIRMA.

.

Més informació:

Telf.: 972 41 85 50 / 972 41 85 26 / 972 41 85 18
Email: cgarcia@cambragirona.org
jlara@cambragirona.org
gbague@cambragirona.org

.

scrollauto
Carregant entrades...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off