11
jun
Comparteix:

BASES
1. El premi aGOe a l’Emprenedoria i Creativitat està organitzat per l’Associació
Gironina d’Orientació Empresarial, la qual podrà comptar amb diferents
col·laboradors.
2. L’objectiu d’aquest Premi a l’Emprenedoria i Creativitat aGOe és reconèixer amb
caràcter genèric al millor/s projecte/s, empresa, negoci… que resulti de les idees
presentades a concurs.
3. Per poder participar-hi caldrà fer la inscripció i lliurament del projecte en el
període que va de l’1 de juliol al 30 d’octubre de 2021, ambdós inclosos.
4. Per presentar-se al premi s’haurà d’omplir el formulari d’inscripció que figura al
web www.agoe.cat.
Al lliurar el projecte caldrà aportar un Pla de Negoci, juntament amb un vídeo de
presentació, que tindrà una durada màxima de 3 minuts. Caldrà facilitar un enllaç
(drive, dropbox, youtube, etc) per poder visualitzar el vídeo.
5. Només s’admetrà una idea de negoci per equip promotor.
A més de projectes, s’admetran activitats ja constituïdes com a empreses o altres
entitats, sempre que estiguin registrades amb posterioritat al 01/07/2019.
L’antiguitat haurà de ser demostrable en document 036/037 d’inici d’activitat.
6. No es podran presentar idees ja presentades en edicions anteriors.
7. S’estableix un primer premi i un accèssit.
El primer premi rebrà una dotació econòmica de 1000€. L’accèssit de 500€.
Els premiats rebran un guardó, i el suport tècnic d’aGOe durant 12 mesos.
8. La participació en el Premi comporta l’autorització dels promotors i autors per a la
seva difusió per part d’aGOe.

Comments are closed.