08
oct
Comparteix:

El Grup Impuls per Girona (integrat per les Cambres de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols, Foeg, Pimec Girona i el Fòrum Carlemany) vol denunciar a les administracions la indefensió que suposa per a les empreses la manca d’un protocol d’actuació clar i unificat per afrontar els casos de Covid-19 als centres de treball.

S’ha detectat una manca d’actuació unificada dels Centres d’Atenció Primària. Hi ha molts dubtes sobre quins criteris cal seguir amb els treballadors que, tot i haver estat en contacte amb un positiu, surten negatius dels testos PCR. Les empreses denuncien que els Centres d’Assistència Primària actuen de manera diferent quan un treballador acudeix a fer-se la prova davant la sospita d’infecció. A banda de l’espera pel poder fer el test (que en alguns casos supera els tres o quatre dies, durant els quals l’empresa no sap quin criteri adoptar), quan aquest surt negatiu, hi ha CAPs que signen la baixa del treballador i d’altres que li donen l’alta.

Les empreses es queixen també que no hi ha cap comunicació directa a l’empresa de les baixes, de manera que poden trobar-se que hi hagi personal que estigui treballant tot i tenir la baixa.

Per altra banda, el GiG fa seva la demanda d’eliminar la qualificació expressa de “contagi per coronavirus” com a accident de treball, o bé que es dictin normes de seguretat més clares sobre aquest supòsit. En un moment de gran fragilitat empresarial, moltes empreses temen que qualsevol contagi pugui portar a conseqüències greus en matèria de responsabilitat empresarial. Aquesta demanda ja s’ha fet arribar a la Conselleria de  Treball, Afers Socials i Famílies i a la Ministra de Treball i Economia Social.

0 No hi ha comentaris

Comments are closed.