28
jul
Comparteix:

La Memòria Econòmica de Girona 2019, presentada per la Sra. Carme Poveda, Directora de la Memòria Econòmica de Catalunya i del Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona afirma que la demarcació de Girona és la que, en termes globals, va registrar una evolució més positiva de l’economia el 2019. La presentació virtual ha comptat amb la participació pels presidents de les Cambres de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols: Sr. Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Girona; Sr. Pol Fages, president de la Cambra de Palamós, i Sr. Eduard Bosch, president de la Cambra de Sant Feliu de Guíxols

 

EVOLUCIÓ ECONÒMICA DE GIRONA EL 2019

La demarcació de Girona és la que, en termes globals, va registrar una evolució més positiva de l’economia el 2019. El VAB a preus constants va augmentar, segons estimacions pròpies, un 2,2% el 2019, lleugerament per sobre de l’1,9% del conjunt de Catalunya i cinc dècimes més que el 2018. Aquests resultats positius també s’observen en l’evolució del mercat laboral ja que, el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social va créixer un 2,5% el 2019, per sobre de l’1,8% registrat de mitjana al conjunt de Catalunya.

 

EVOLUCIO DE LES EXPORTACIONS EL 2019 I PRIMERS MESOS DE 2020

 Aquesta evolució favorable de l’economia l’any passat es confirma amb la bona marxa de les exportacions. Girona va registrar el major augment relatiu de les exportacions a Catalunya, amb una taxa del 10,3%, sent la indústria càrnica, el sector químic i les semimanufactures els sectors que expliquen aquest creixement.

Amb l’arribada de la pandèmia i el tancament de fronteres, les exportacions gironines van caure un 23,7% a l’abril respecte al mateix mes de l’any anterior. Aquest descens s’ha moderat al maig fins al 15,1%, i malgrat ser important, és menys de la meitat del que cauen les exportacions totals catalanes (-37,2%). Degut a l’especialització industrial en el sector alimentari i químic, que són els sectors que menys han patit durant aquesta crisi, les exportacions gironines han registrat un menor retrocés i es recuperaran abans.

 

EVOLUCIO DEL TURISME EL 2019 I PRIMERS MESOS DE 2020

El sector turístic a la província de Girona va tenir un comportament molt positiu el 2019. El nombre de turistes allotjats en hotels a la Costa Brava va créixer un 1,9% el 2019 i va assolir un nou màxim històric de 3,657 milions de persones.

Les perspectives positives que tenia el sector per al 2020 s’han trucat amb l’arribada de la Covid-19. A excepció del turisme rural i de la zona dels Pirineus, que podrien obtenir uns resultats acceptables aquest any, les reserves hoteleres a la zona de costa no s’estan recuperant tan ràpidament per la caiguda del turisme estranger (que s’estima es reduirà com a mínim un 50%) i per la frenada de les reserves hoteleres del mercat domèstic els darreres dies per les restriccions imposades a la zona de l’àrea metropolitana de Barcelona i en altres llocs del país.

 

IMPACTE DE LA COVID-19 SOBRE L’OCUPACIÓ I LES EMPRESES DE GIRONA

La represa de la normalitat s’està produint a velocitats molt diferents entre sectors. Mentre que la construcció, la indústria i part dels serveis estan recuperant el pols amb rapidesa, fins i tot superant les expectatives, els sectors de l’hostaleria, la restauració, el transport i els espectacles i esdeveniments, estan tenint una recuperació molt més lenta de la prevista fa tres mesos, i aquest és el principal motiu que explica l’empitjorament de les previsions econòmiques que s’han presentat les darreres setmanes.

En aquest context, a les comarques gironines el nombre de treballadors han patit un descens important i de més intensitat que a la resta de Catalunya. Així, el nombre d’afiliats al juny de 2020 és un 8,6% inferior a la xifra de juny de 2019, mentre que al conjunt de Catalunya el descens és del 5,1%. Concretament, s’han perdut 28.780 afiliats a Girona en un any, el 16% de tota la reducció d’ocupació a Catalunya, un pes superior al 10% que representa l’economia gironina. Això s’explica per la importància sector turístic a Girona i el descens abrupte d’ocupació al sector (-30%). Per valorar l’impacte total de la Covid-19 sobre l’ocupació caldria sumar el nombre de treballadors en ERTO que malgrat continuar afiliats no estan actius.

Pel que fa al nombre d’empreses, s’ha reduït un 9,5% respecte a l’any anterior, però si s’analitza mes a mes s’observa que al maig i juny ja ha començat a augmentar fins assolir les 28.090 empreses al juny, una xifra que s’aproxima a la de febrer, justa abans de la pandèmia. Per tant, l’impacte a hores d’ara sobre el teixit empresarial gironí seria limitat. Per sectors, s’observa que les caigudes interanuals més importants es donen als serveis i a la indústria, mentre que a la construcció ja estaria iniciant la recuperació en el segon trimestre.

Finalment, l’Indicador de Confiança Empresarial de la demarcació de les cambres de Girona va caure estrepitosament en el segon trimestre i s’ha estabilitzat en el tercer, seguint la pauta observada al conjunt de Catalunya. Les perspectives empresarials assenyalen una sortida de la crisi més lenta i progressiva de l’inicialment prevista com mostra la caiguda anual de l’Indicador de confiança el tercer trimestre, i que s’explica pels resultats negatius en el sector del transport i l’hostaleria.

 

 

 

Comments are closed.