11
jun
Comparteix:

El Grup Impuls per Girona (integrat per les Cambres de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols, Foeg, Pimec Girona i el Fòrum Carlemany) ha recollit iniciatives de les seves entitats per tal de confeccionar un decàleg de propostes per als ajuntaments gironins.  El nostre objectiu és presentar mesures de reactivació econòmica per ajudar les empreses amb dificultats i presentar alternatives als tancaments. Cal evitar que la pandèmia desencadeni una emergència econòmico-social. Per això, és vital l’actuació de les administracions més properes, com els ajuntaments, els Consells Comarcals i la Diputació.

-Avançament i pagament immediat de factures pendents d’abonament per incrementar liquiditat per a les empreses, com ja estan fent alguns consistoris gironins. Evitar els retards en el pagament de les properes factures i aconseguir que el pagament immediat es converteixi en una pràctica habitual.

 

Impulsar tot tipus d’inversions per donar suport al teixit productiu. Per això hem demanat la modificació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per tal de permetre que els ajuntaments puguin disposar del superàvit generat el 2019 i dels romanents d’anys anteriors per tal de fer front a la reconstrucció i reactivació social i econòmica.

 

– Incrementar al màxim la contractació pública per tal de donar dinamisme a determinats sectors. Impulsar la licitació d’obres i de serveis de manera immediata, per tal d’evitar una davallada de la demanda en les properes setmanes i mesos associada a la paralització de la contractació pública.

 

-Participació dels representats dels sectors econòmics més representatius en les taules i comissions econòmiques per impulsar la reactivació econòmica amb la disposició de suport dels membres del GiG.

 

-Rebaixa de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) proporcional al temps de confinament i paralització de l’activitat econòmica, així com al temps de desconfinament gradual fins a la normalització de l’activitat habitual. Exoneració de tributs municipals estretament relacionats amb el desenvolupament efectiu d’una activitat econòmica, empresarial o professional, així com d’altres taxes complementaries d’ocupació de via pública. Equilibrar-los en funció de l’activitat econòmica real desenvolupada per cada empresa.

 

– Implementar ajuts directes per cobrir total o parcialment costos fixes vinculats a l’activitat pròpia dels autònoms o pimes durant el temps d’afectació econòmica, com per exemple lloguers i subministres.

 

– Subvencionar i/o oferir desgravacions en serveis bàsics per impulsar la recuperació com els sistemes de protecció i anàlisi sanitària (compra d’EPIS), la digitalització dels negocis i la consultoria sobre la viabilitat i reorientació del negoci. Alguns dels membres del GiG ofereixen gratuïtament aquests darrers serveis.

 

-Fomentar el turisme i la restauració als propis municipis i entorn més proper amb la creació d’algun tipus de bons de descompte o incentius. Impulsar també els productes i serveis de proximitat.

 

-Impulsar la recuperació cultural amb bons de descompte o incentius per a concerts, teatre, cinemes, llibreries i altres activitats que han quedat pràcticament anorreades amb la pandèmia. Evitar la suspensió de festivals d’estiu, espectacles i festes majors, apostant per adaptar les programacions amb adequades mesures de distanciament i control sanitari.

 

-Facilitar fórmules imaginatives de conciliació laboral per tal que les famílies que han de tornar a la feina i no tenen opcions per deixar la mainada a casa de familiars o casals puguin trobar opcions al seu propi municipi.

 

Aquest decàleg s’ha confeccionat a partir de les propostes de les entitats que integren el GiG:

 

Jaume Fàbrega            Pol Fages                      Eduard Bosch

President                        President                        President

Cambra de Girona          Cambra de Palamós        Cambra de St. Feliu de Guíxols

 

Ernest Plana                 Pere Cornellà                Francesc Bosch  

President                        President                        President

FOEG                             PIMEC                                      Fòrum Carlemany

 

Comments are closed.