22
gen
Comparteix:

 El dia Europeu de la Mediació, aquest dijous, la Cambra de Comerç de Girona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona, amb la col·laboració de la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar, van organitzar una jornada per donar a conèixer les possibilitats de la mediació en l’àmbit dels conflictes de l’empresa familiar, en la qual es va destacar que pot resoldre bona part dels problemes en la successió de les empreses. La sessió es va adreçar a professionals de la mediació i a empresaris.

En un territori com el de Girona, on l’empresa familiar representa el 80% del teixit empresarial, es va voler presentar la mediació com a eina de suport per tal d’acompanyar l’empresa i, sobretot, la família en aquesta etapa, amb especial incidència en el relleu generacional.

Entre els temes tractats, van destacar els següents:

  • El triangle basic en la resolució de conflictes: sinergies família, direcció i propietat.
  • La necessitat d’un clar lideratge davant la successió familiar.
  • El respecte del protocol familiar realitzat.
  • El consens i unitat com a eines bàsiques per avançar davant els conflictes.
  • La bona planificació per anticipar-se a esdeveniments que generen discrepàncies importants.
  • El reconeixement de l’existència de conflictes com a primer pas per començar a trobar solucions reals.
  • Saber escollir mètode de resolució, l’espai i temps apropiats per cada situació familiar.

Durant la taula rodona, l’empresari Narcís Xifra (Comexi Grup) va destacar la figura del  soci responsable via compromís i pertinença a la família empresària, i Jaume Fàbrega, gerent de l’empresa GAM, va diferenciar la situació dels conflictes dins empreses de primera o posteriors generacions, i els problemes concrets que s’originen davant lideratges carismàtics o sistemàtics. Pilar Marques, directora de la Càtedra Cambra de la UdG, es va referir a la justícia emocional i familiar com a peces vitals davant els conflictesJornada de mediació

 

Un 60% dels problemes, per les males relacions familiars

L’advocat i mediador Manel Canyameres va explicar que per arribar a la resolució d’un conflicte, cal primerament posar el conflicte latent sobre la taula, reconèixer les divergències i no deixar que les sinergies familiars les “tapin”. Va explicar, també, per quins motius es generen problemes en el procés de successió: “Un 10% s’originen perquè el successor no és la persona adient per dur a terme la gestió, un 20% per problemes propis del negoci, un 10% per causes econòmiques, i un 60% per relacions familiars”. Pel que fa al possible xoc entre les dues generacions, va explicar que el successor ha de pensar sobretot en el succeït, però també va defensar la necessitat d’un aterratge suau en l’empresa per part de la nova generació. L’advocat Jose Viella va explicar la importància de voler arribar a un acord real entre les parts.

La Cambra de Girona ha desenvolupat, durant la seva llarga trajectòria al servei del món empresarial, una dilatada experiència en la resolució de conflictes com el millor camí per a les empreses per trobar sistemes alternatius més eficaços que el judicial. Per això ha implantat el Servei de Mediació Empresarial, adreçat a tots els empresaris i particulars que requereixin aquest servei.

D’altra banda,  l’Il·ustre Col·legi d’Advocats de Girona treballa per a l’implementació de la mediació com a eina eficaç per donar solució a molts conflictes, donant-la a conèixer i orientant als ciutadans sobre com emprar-la.

Comments are closed.