27
gen

La Cambra de Comerç de Girona ha celebrat la jornada “Prevenció de riscos penals per a empreses, administradors i directius”, que ha omplert la sala d’actes de la corporació. Des de la reforma del Codi Penal de 2010, quan els empleats delinqueixen en el seu nom i profit, les empreses poden cometre delictes igual que les persones físiques.

El passat 1 de juliol de 2015 va entrar en vigor la Llei Orgànica  5/2010 de 22 de juny de la reforma del Codi Penal, que preveu que les empreses puguin posar en marxa un programa de prevenció de riscos penals, a fi d’eximir-se de la responsabilitat penal derivada pels delictes comesos pels seus administradors o treballadors.

jornada riscos empresarials 2

Per fer arribar aquesta informació a les empreses, la Cambra de Comerç de Girona ha organitzat aquesta jornada informativa amb l’ànim de donar a conèixer, en primer lloc, quins són els delictes que poden cometre les empreses, les responsabilitats que se’n deriven i, el que és més important, com es poden evitar aquestes responsabilitats, tot establint uns protocols i models de gestió amb mesures de vigilància i control de prevenció de delictes.

Per parlar de tots aquests temes la Cambra ha comptat amb la presència del Sr.Jordi Bellvehí i a la Sra. Norma Vela, advocats de Bellvehí Advocats, que han informat i aclarit dubtes sobre la prevenció que les empreses han de dur a terme davant el risc de responsabilitats penals.

 

0 No hi ha comentaris

Comments are closed.