13
abr
Comparteix:

La Cambra de Comerç de Girona ha portat a terme una sèrie de jornades i tallers adreçades al sector comercial i turístic per tal de crear sinergies entre els dos àmbits. Ha tractat temes com el turisme de compres, la promoció online, l’E-commerce i la promoció de les botigues online. També s’han fet jornades centrades en l’excelència en l’atenció al client i la importància de la promoció dels destins singulars.

jornada comerç turisme Segarra (8)

Us presentem un petit resum de les accions realitzades:

 • TURISME DE COMPRES.

L’experiència en la gestió d’una destinació turística.

El pla estratègic de turisme de compres d’un territori i el benchmarquing amb altres destinacions.

Quin paper juga el comerç en una destinació turística? com hi pot interactuar? Com des de la destinació és pot tenir una estratègia i una línia de treball que permeti generar sinèrgies, donar més contingut a l’experiència de la destinació i per tant retenir més despesa del turista?.

Taller -Simbiosi comerç i turisme, creant experiències en la destinació.

Agilitzar els elements que incideixen en l’experiència de la destinació, els punts forts i febles i com cal potenciar-los i gestionar-los. La necessària interrelació entre tots els agents que participen de l’experiència de la destinació, per arribar a generar oportunitat per les empreses i pels territoris.

 • CONCEPTUALITZACIÓ DE CONCEPTES COMERCIALS.

Promoció del comerç singular i la importància d’incrementar les sinèrgies amb el turisme.

Reflexió i avaluació del punt de partida d’un comerç local per detectar les seves rutes de creixement; definint un model de negoci capaç d’aprofitar les sinèrgies entre els diferents targets locals i turístics.

Conèixer i aplicar eines per promoure el comerç local: Posar en valor un producte / oferta singular, creant nous conceptes.

Cóm es creen conceptes i experiències de compra en el món del retail corporatives i orientades a la venda; tot valorant l’encaix de nous models de negoci.

Taller – Com posar en valor el punt de venda: creant conceptes singulars i únics.

Identificar valors innovadors. Punts forts i febles.

D’una manera pràctica i amena, la sessió aportà als assistents, les eines necessàries per convertir el seu punt de venda en un espai no només atractiu sinó també seductor. Utilitzant exemples pràctics i reals, i sense obviar com estan canviant els hàbits dels consumidors, el ponent descriurà i compartirà amb els assistents, les tendències més actuals així com les diferents fases per les quals el consumidor s’acaba enamorant d’un punt de venda.

 • MÀRQUETING DIGITAL.

Dinamització territorial i estratègia digital

Definir l’estratègia digital d’una organització, quines tàctiques ens poden ser més útils per arribar als nostres usuaris i algunes de les accions que ens portaran a assolir els objectius proposats, d’una forma dinàmica i entretinguda però a l’hora rigorosa i amb la mateixa metodologia que l’Organització Mundial de Turisme.

Taller de creació d’un pla d’acció digital: Com venen i comuniquem.

Sessió pràctica en la que es mostrà als participants com utilitzar les principals tècniques del màrqueting digital per a promocionar les seves destinacions. Donat el caràcter pràctic de la sessió els participants podien amb els seus pròpies ordinadors portàtils anar consultant i veien sobre el seu propi lloc web i les seves xarxes socials el que es va tractant durant la sessió.

EXCEL·LÈNCIA EN EL RETAIL.

L’excel·lència en l’atenció al client i la seva importància en la projecció i la promoció de la singularitat del producte.

La conferència oferí als assistents l’anàlisi d’un conjunt de mesures, actuacions i experiències que aporten millores tant des del punt de vista intern de la botiga, empresa o organització (Back Office) com des del punt de vista extern de cara al client (Front Office).

Les bones pràctiques del Back Office que es van analitzar: el lideratge, el Pla estratègic, escolta activa, intuïció estratègica, comunicació interna, innovació, quadre de comandament integral, gestió per processos, gestió de projectes i treball en equip. Les de Front Office: qualitat en el servei, actitud, valor percebut per les persones, decàleg de la venda, procés de venda, valor per esforç del client, els 5 sentits, les 7 P’s.

Taller – L’excel·lència en l’atenció al client. 18 Bones pràctiques per a l’excel·lència.

En el taller es posà en pràctica algunes de les bones pràctiques exposades durant la conferència amb l’objectiu que l’assistent s’endugués un pla d’actuació per la seva botiga, empresa o organització. 4

RESUM DELS PRINCIPALS ASPECTES TRACTATS:

TURISME DE COMPRES. (Maria Segarra)

‐ Les compres en el context turístic(Reflexions, Factors condicionants, Concepte).

‐ La cadena de valor turística.

‐ El repte –la integració del comerç en la cadena de valor turística.

‐ L’impacte de l’activitat turística (el pes de les compres).

‐ Exemples, reflexions sobre destinacions de turisme de compres.

‐ El turisme de compres com a oportunitat (Beneficis i posicionaments dels territoris).

‐ La gestió d’una destinació turística.

‐ Comprar què (oferta, categorització).

‐ Comprar on?.

‐ La demanda (perfils de compradors i tipologies).

‐ La gestió d’una destinació de turisme de compres (punt de partida, indicadors de valoració, l’estratègia).

 

Taller:

– El turisme de compres –les experiències.

– Què fan les marques?

– Què fan els operadors locals?

– que fan les destinacions.

– Les experiències com es promocionen.

– Exemple pràctic de la destinació –anàlisi de les icones, oferta singular i accions promocionals en marxa. Com s’integra el comerç.

 

ASPECTES COMENTATS:

Importància de l’estratègia del territori:

 • Existeix una orientació cap al turisme de compres?
 • És una prioritat? forma part d’alguna línia de treball? si és així; qui lidera? Ajuntament? sector privat (associacions de comerciants, empresaris, gremis amb integració del sector turístic?…)

Com identificar l’oferta singular:

– Destacar com a singularitat / identitat de l’oferta: l’artesania, els productes amb Denominació d’origen, dissenyador locals, productors locals (col·leccions petites, productes a mida, marques poc conegudes), el producte amb disseny i aportació de creativitat,..

– La importància de la botiga com a espai percomunicari no sols per vendre. La necessitat de tenir una mínima estratègica de màrqueting.

– La importància del producte com a element diferenciador.

Hi ha una reacció dels empresaris cap a productes de turisme de compres que s’han creat de nou i que no s’integren amb la dinàmica dels territoris.

CONCEPTUALITZACIÓ DE CONCEPTES COMERCIALS.

Promoció del comerç singular i la importància d’incrementar les sinèrgies amb el turisme (Maria Callís)

‐ Què és un punt de venta.

‐ Fórmula per treballar un concepte de botiga: estratègies de contingut.

‐ Fórmula per treballar un concepte de botiga: estratègies de continent.

‐ Identificació dels Factors Clau d’èxit.

‐ Fórmula per treballar els nous models de negoci del s.XXI.

 

Orientació al turisme de compres:

‐ Del target a les oportunitats de negoci.

‐ Conceptes de retail dirigits al turisme.

‐ L’arbre de producte pensat en el turista.

‐ Atraure al turista a la nostre botiga: Estratègies comercials i de dinamització.

‐ Estacionalitat: estratègies de contingut i comunicació.

 

Com posar en valor el punt de venda: creant conceptes singulars i únics (Oriol Cesena)

‐ La modernització del comerç.

‐ El pla de màrquetingen el puntde venda.

‐ El procés de desenvolupament comercial del puntde venda.‐ El consumidors’atura.

‐ El consumidorentra.

‐ El consumidores converteixen client.

‐ El consumidors’enamora.

‐ Autodiagnosid’un negoci.

‐ Les 15 qüestions claus per ser singular:

‐ Aqui dirigeix el seunegoci un comerciant?‐ Quina utilitat li aportala botiga a la potencial clientela d’un negoci?

‐ El comerciant disposa d’unguió sobre com vol que sigui el seu comerç?

‐ La façana ha de ser la traducció de tot allò que hi ha a la botiga?

‐ L’aparador, transmet allò que el comerciant vol vendre?

‐ Què ha de transmetre el nom de la botiga?

‐ Com s’ha d’incentivar l’entrada dels vianantsdel carrer a la botiga?

‐ Quines són les claus d’una bona comunicació personal?

‐ Com es mou la clientela dins de la botiga?

Quina capacitat té un comerciant de sorprendre a la seva clientela?

‐ Què cal fer per promoure una ambientació excepcional?

‐ Com es vol que sigui el contacte del client amb el producte d’un negoci?

‐ Quins serveis han d’oferir a la clientela?

‐ Com ha de ser la relació del meu comerç amb Internet i el món digital?

‐ Els indicadors d’avaluació són necessaris?

 

Taller:

Recomanacions pràctiques:

‐ S’explica que quan un client va a la botiga, han d’estar clars els elements corporatius i li han de transmetre uns valors molt clars, i fins i tot uns sentiments.

‐ Seguidament es fa descriure als assistents el seu negoci. Es valora en molts casos la idoneïtat o no de la proposta de valor que donen els empresaris del seu negoci, ja que molts d’ells descriuen el que fan, però d’una manera on no s’aprecia que aportin cap valor o fins i tot es crea confusió.

‐ Es va realitzar una simulació, posant als empresaris en el lloc del client i proposant que diguessin perquè escollirien anar al seu negoci i no a un altre.

‐ Remarcar que diferent no vol dir millor, sempre has d’aportar alguna cosa.

 

ASPECTES COMENTATS:

‐ Reflexió i avaluació del punt de partida d’un comerç local per detectar les seves rutes de creixement.

‐ La necessitat de disposar d’un model de negoci capaç d’aprofitar les sinèrgies entre els diferents targets locals i turístics.

‐ La conveniència de conèixer nous model de negoci que fan viable els conceptes de retail.

‐ La dificultat per identificar i posar en valor els trets diferenciadors i els punts forts dels establiments i/o producte.

 

MÀRQUETING DIGITAL. (Montserrat Peñarroya)

‐ Com plantejar una estratègia digital

‐ Com hauria de ser un lloc web

‐ Com atraure visites al lloc web i convertir-les en clients

‐ Anàlisi de competidors

‐ Estratègia (de les 4P’s a les 4C’s + la marca)

‐ experiènciamulticanal (com hauria de ser un lloc web,  el comerç electrònic, com hauria de ser una app –recurs per fer una app’s gratis-, ..)

Acció‐ Creem el lloc web

‐ Treballem el SEO

‐ Ens plantegem si fem o no publicitat

‐ analitzem els marketplaces

‐ Decidim si fem o no fem butlletí

‐ decidim a quines xarxes socials volem estar

‐ Anàlisis de les xarxes socials, idees, el viatge del client,…)

‐ Decidimsi utilitzem WhatsApp

‐ Gestionem la nostra reputació

‐ Creem un calendari amb les publicacions que farem

‐ Pla d’acció: (què , qui, com, quan i quant)

‐ Recordatoris

Taller:

L’objectiu del taller ha estat que els alumnesamb l’ordinadorhagin pogut aplicar elsconeixementsi visualitzar l’aplicabilitati resultats d’algunesde les propostes presentades en la sessió teòrica.

Seguiment de les pautes i reflexions; es dona resposta a les preguntes sobre la creació d’un pla d’acció digital: Com venem i comuniquem.

Totes les empreses treballen la intel·ligència artificial i per demostrar que està a l’abast de tothom es posa en pràctica amb un smartphone.

ASPECTES COMENTATS:

Fer un lloc web de manera fàcil: es recomana gastar 500€ a 0,5€/clic per augmentar visites i s’expliquen les passes per que Google financi una part.

Els hi explica com mirar l’optimització, la velocitat i lo ben annexada que està la seva pàgina web.

Per acabar posa bons exemples per agafar com a referencia de landing pages i com gestionar bé adwords i com amb una web simple però complint tots els requeriments de Google, pots sortir al capdamunt d’una recerca per davant de gent que s’hi ha gastat més diners. També en cas d’utilitzar WordPress s’expliquen alguns plugins que siguin d’utilitat.

EXCEL·LÈNCIA EN EL RETAIL. (Joaquim Deulofeu)

18 Bones pràctiques per a l’excel·lència:

 1. Lideratge
 2. Pla estratègic
 3. Escoltar
 4. Intuïció estratègica
 5. Comunicació interna
 6. Innovació

Quadre de comandament integral

 1. Gestió per processos
 2. Gestió de projectes
 3. Treball en equip
 4. Qualitat en el servei que busca el client
 5. Actitud
 6. Valor percebut per les persones
 7. Decàleg de venda
 8. Procés de venda
 9. Valor per esforç del client
 10. Els 5 sentits
 11. les 7 P’s (Place, Producte, Personal, Procés, Preu, Promoció i Posicionament).

Taller:

La sessió es centrà amb l’anàlisi -amb diversos pòsters- d’exemples d’empreses i exercicis ad-hoc. En aquests exercicis es demanava als assistents que complementessin alguns dels aspectes proposats, en base al seu negoci i tenint en compte tots els passos explicats anteriorment.

Donat que molts assistents no sabien què explicar, es treballa per demostrar que no es tracta de si ho fas molt bé, sinó de fer autocrítica per tal de trobar on es pot millorar. Al final es reparteix un cas pràctic d’una empresa fictícia perquè els assistents visualitzessin com el ponent donava les pautes i les solucions.

ASPECTES COMENTATS:

El que més recalcà en la ponència és que el valor percebut de les persones ve de la suma de sou, tasca i projecte d’empresa que hi ha darrere. Que és important no focalitzar-se tant amb el sou, quan són els altres paràmetres els que tenen més marge de maniobra.

 

Comments are closed.