17
des
Comparteix:

Davant el gran increment de costos de les matèries primeres de la construcció a causa de l’escassetat de materials, de l’augment del preu del transport  i de la divergència entre l’oferta i la demanda, des de la Cambra de Comerç de Girona volem fer costat a les empreses de la construcció afectades per aquestes exagerades puges i demanar a les administracions que prenguin mesures per evitar els greus perjudicis que aquesta situació està causant al teixit empresarial gironí. Segons dades de la Confederació Nacional de la Construcció (CNC), en només un any el preu de l’acer ha crescut un 36,73 %; l’alumini, un 63,81 %, i el coure, un 89,85 %. Això ja ha tingut repercussions a Girona, com ara el retard en l’acabament de les obres de la Clínica Girona per l’escassetat d’alumini o l’aturada de les obres d’ampliació del bloc quirúrgic de l’Hospital Josep Trueta a causa de l’encariment dels materials de la construcció. La CNC ha fet un estudi en què estima la repercussió de la variació en el cost de les obres en un 52 %.

En el cas de les obres públiques, on la propietat és una Administració Pública (Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, Ajuntaments, Diputacions,…), l’empresa adjudicatària de l’obra es veu obligada a complir un contracte que prové d’una adjudicació prèvia, feta mesos enrere, amb uns preus de licitació  molt per sota dels actuals.

Les Administracions Públiques no poden assumir aquest augment de preus degut a les limitacions en matèria de contractació pública establertes, ja que no se’ls permet augmentar el valor de la licitació de l’obra. Així doncs, són les empreses adjudicatàries les que han d’assumir unilateralment el sobrepreu de l’obra. Això comporta sovint la paralització de les obres perquè moltes empreses no poden assumir les pèrdues derivades del contracte.

Volem posar de manifest aquesta delicada situació que afecta moltes empreses gironines. Sense la col·laboració de les Administracions Públiques i sense una legislació que les protegeixi, es veuen abocades a una situació de desemparament que pot comportar la inviabilitat d’alguns projectes, amb la renúncia d’empreses adjudicatàries a realitzar-los.

La Cambra de Comerç de Girona vol mostrar el seu suport a totes les empreses afectades i reclama a les Administracions Públiques que posin en marxa mesures de protecció per mirar de corregir aquesta situació. Aquesta reivindicació s’ha fet arribar avui mateix a totes les administracions competents.

Tal i com reclama el sector, cal que el Govern de l’Estat aprovi, amb caràcter d’urgència,  un Decret Llei  (o el mecanisme legislatiu pertinent) que contempli  ajudes directes a les Administracions Públiques per poder ampliar els imports de les obres en curs i absorbir l’increment de preus existent. Només aquesta acció de l’administració pot evitar una paràlisi que podria ser nefasta en l’actual context de crisi post-pandèmia. El perjudici no és només per a les empreses adjudicatàries i els seus treballadors, sinó també per a les administracions i la societat en general.

Comments are closed.