full
border
#666666
https://www.cambragirona.cat/wp-content/themes/smartbox/
https://www.cambragirona.cat/
#c2002f
style2
Tel. 972 418 500
Av. Jaume I, 46 · 17001 Girona

Certificats d’Origen

CERTIFICATS D’ORIGEN

 

El Certificat d’Origen acredita l’origen de la mercaderia amb la finalitat de satisfer els requisits del país d’importació o del client. Les Cambres de Comerç són els organismes reconeguts com a expedidors de Certificats d’Origen. A la Cambra de Comerç de Girona oferim la possibilitat de realitzar els tràmits de forma presencial o telemàtica (a través de la Plataforma e-Trámites). Per a l’emissió d’un Certificat d’Origen (o legalització de documents) cal, en primer lloc, presentar la documentació necessària i, en segon lloc, realitzar el tràmit de forma presencial o telemàtica. 

Documentació

 

La nova Guia per a l’expedició de Certificats d’Origen d’Eurocámaras 2008, exigeix que les empreses que realitzin certificats d’origen, legalització de factures i tramitació d’altres documents d’exportació mantinguin actualitzades les seves dades i documentació als registres de la Cambra de Comerç. Per a l’expedició de documents, totes les empreses han de presentar la següent documentació:

En format físic: originals firmats amb firma manuscrita i segellats. Cal presentar-los a les oficines de Girona o Olot (consulteu l’apartat Contacte)

 

 En format digital. Cal enviar-los per correu electrònic (consulteu l’apartat Contacte):

Escanejat dels DNI de la persona que autoritza i de les persones autoritzades que consten al Formulari de Registre de Firmes.

Escanejat de l’escriptura de poders o nomenament de càrrec vigent de la persona que, amb poders suficients, autoritza les firmes.

Tramitació presencial

 

La Cambra té a disposició de les empreses els impresos de Certificat d’Origen oficials. Les empreses que necessiten realitzar aquest tràmit cal que adquireixin l’imprès, l’emplenin  i l’imprimeixin. Un cop imprès, cal presentar-lo a la Cambra per a la seva verificació i legalització. Per tal d’evitar errors en la formalització del certificat, podeu consultar aquests dos documents:

Tramitació Telemàtica

 

Des del mes de Juliol del 2021, la Cambra de Comerç de Girona ofereix la possibilitat de realitzar els tràmits de Certificat d’Origen i legalització de documents de forma telemàtica, a través de la plataforma e-Trámites. El tràmit digital té el mateix cost que el presencial i no hi ha despeses de manteniment de la plataforma. Es poden compaginar tràmits físics i digitals segons convingui.

Per a més informació sobre la tramitació digital podeu consultar el següents documents.

Per a més informació:

Cambra de Comerç de Girona

Estela Rojas: erojas@cambragirona.org

Tània Viñals: tvinals@cambragirona.org

Telèfon: 972 418 500

Gran Via de Jaume I, 46 – 17001, Girona

Delegació Cambra Olot

Yolanda Moreno: delegacioolot@cambragirona.org

Telèfon: 972 269 185

C/ Bisbe Lorenzana, 15 – 17800, Olot

scrollauto
Carregant entrades...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off