30
jul
Comparteix:

La Memòria Econòmica de Girona 2018, patrocinada per Banco Santander, ha estat presentada a la Cambra de Comerç de Girona per la seva directora, la Sra. Carme Poveda. El monogràfic de la Memòria està dedicat a l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, per això, també hi ha participat el Sr. Jordi Port, director corporatiu de comunicació de Noel Alimentaria com a exemple de bona pràctica en el territori. L’acte ha estat presidit pel president de la Cambra de Girona, el Sr. Jaume Fàbrega, i ha comptat amb la presència del Sr. Luis Herrero, director territorial institucional de Banco Santander a Catalunya, la Sra. Lali Mas, tresorera de la Cambra de Sant Feliu de Guíxols, i el Sr. Xavier Ribera, representant de la Cambra de Palamós.

EVOLUCIÓ ECONÒMICA DE GIRONA EL 2018

El Valor Afegit Brut (VAB) de la província de Girona ha augmentat un 3% a preus corrents el 2018, el mateix que el conjunt del territori català. Tot i que aquesta xifra suposa una moderació respecte als tres anys anteriors, Girona és l’única demarcació, juntament amb Barcelona, on l’activitat econòmica augmenta un 3% o més. Igualment, aquests resultats positius també s’observen en l’evolució del mercat laboral ja que, per cinquè any consecutiu, el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social creix per sobre del 3%.

Aquesta evolució favorable es confirma amb la bona marxa dels negocis que mostren tots els grans sectors econòmics, a excepció del comerç, segons l’Enquesta de clima empresarial que realitzem les cambres en col·laboració amb l’Idescat. Els valors a la construcció, la indústria i la resta de serveis (exclosos comerç i hostaleria) són força similars i, a més, els més elevats amb diferència de les quatre demarcacions catalanes. Per contra, el comerç mostra un estancament per tercer any consecutiu.

Aquest clima favorable dels negocis s’ha observat també en l’augment dels llocs de treball per sectors. Destaca la construcció amb un increment de 6% el 2018, i més de 1.500 noves afiliacions. Pel que fa a la indústria i als serveis, ambdós sectors registren un augment interanual del 2,9%.

 El 2018 el nombre d’habitatges iniciats ha augmentat un 37%, passant dels 1.077 habitatges el 2017 a 1.476 el 2018, amb el conseqüent ampliació del diferencial respecte al nombre d’habitatges acabats, un senyal de la fase expansiva en la que es troba el sector. Així mateix, la ràtio d’habitatges iniciats per cada 10.000 habitants ha crescut amb força des de 14 fins a 19 habitatges, xifra que s’aproxima ja a la de la província de Barcelona.

El sector turístic a les comarques gironines ha tingut un comportament positiu a les dues marques més destacades del territori l’any 2018. A la Costa Brava, tercera destinació de Catalunya en volum de viatgers, s’ha registrat un augment del 5,1% fins als més de 3,5 milions de viatgers. A la zona de Pirineus, formada per 9 comarques de les quals 3 pertanyen a Girona, els visitants han augmentat un 1,1% i se superen les 740.000 persones. Pel que fa al turisme rural, als augments han estat significatius a ambdues marques turístiques, especialment a la Costa Brava amb un 26,9% més de viatgers (28.000 persones més). Als Pirineus, l’augment ha estat del 5,9%.

 L’evolució del sector exterior ha empitjorat respecte al 2017, però l’evolució ha estat desigual per sectors. Les exportacions han disminuït 1,1% i les importacions han crescut gairebé un 6%. Dels principals sectors exportadors, la carn i els productes químics han patit una contracció del 5,4% i 5,3%, respectivament. Ambdós representen el 46% del total exportat. En canvi, han augmentat les exportacions de maquinària i semimanufactures.

 RESULTATS COMARCALS 2018

 L’anàlisi comarcal mostra que el nombre d’afiliacions ha augmentat per sobre del 2% a totes elles (excepte a la Cerdanya). Aquests increments oscil·len entre l’1,7% de la Cerdanya i el 6,2% del Ripollès. En termes absoluts, les comarques que experimenten majors creixements són el Gironès amb 2.571 persones més (+2,5%) i la Selva amb quasi 2.400 més (+4,6%). La taxa d’atur registrat a la província és de l’11,3%; la mínima a la Cerdanya (5,4%) i la màxima a la Selva (13,5%). Al Baix Empordà s’observa la major reducció dels aturats amb 902 persones menys.

 

PRIMERS RESULTATS DEL 2019: LES AFILICIONS CREIXEN AL 2,6% EL SEGON TRIMESTRE

 L’ocupació manté un bon ritme de creixement el segon trimestre de 2019, amb una taxa del 3%, que és força superior al 2,1% de la mitjana catalana. Per sectors, l’ocupació cau a la indústria després de la forta embranzida de l’any anterior, però creix intensament a la construcció (gairebé un 20%, tot i que pesa només un 8%) i als serveis (6,5%).

L’Indicador de Confiança Empresarial de la demarcació de les cambres de Girona augmenta el tercer trimestre, per segon trimestre consecutiu, després del descens des de finals de 2018. La tendència es força similar al conjunt de Catalunya, el que confirma la millora de les perspectives econòmiques respecte a fa uns mesos.

 

Descarrega l’estudi

Comments are closed.