full
border
#666666
https://www.cambragirona.cat/wp-content/themes/smartbox/
https://www.cambragirona.cat/
#c2002f
style2
Tel. 972 418 500
Av. Jaume I, 46 · 17001 Girona

Subcontractació Industrial

BORSA DE SUBCONTRACTACIÓ INDUSTRIAL

La Borsa de Subcontractació Industrial és l’encàrrec que fa una empresa industrial (subcontractista) per fabricar, sota plànols i/o especificacions tècniques, parts, peces, conjunts o subconjunts destinats a integrar-se a un producte per acabar i/o comercialitzar pel contractista. Mitjançant la Borsa de Subcontractació espanyola, la Cambra posa a l’abast de les empreses la identificació, difusió i promoció de demandes internacionals per a sectors clau de la nostra economia.

Des d’un punt de vista ampli, integra la subcontractació: el sector agrari, pràcticament tot el sector industrial, la construcció i el sector de serveis, si bé inicialment i amb caràcter provisional la subcontractació espanyola es centra en els sectors metal·lúrgic, elèctric, electrònic, tèxtil, fusta, cautxú, ceràmica i vidre.

Subcontractació per especialitat

Es produeix quan una empresa, fabricant d’un determinat producte o equip, encarrega a una altra empresa la realització de part del producte, en la que és especialista i disposa de la tecnologia adequada per realitzar-la.

 

Subcontractació per capacitat

Basada en la disponiblitat dels elements necessaris per fabricar grans series d’un producte o article concret.

Cal observar que la gran majoria de les empreses subcontractistes donen molta més importància a la subcontractació per especialitat que per qualitat. Tot fent un especial èmfasi en la reducció del cost total de les comandes, la qual cosa significa donar una resposta competitiva en termes de qualitat, termini de lliurament, flexibilitat, preu i tecnologia.

Per a l’empresa contractista

Coneix exactament els costos.

Ven amb menys plantilla i inversió.

Incorpora als seus productes els darrers avenços tecnológics, ja que no es troba condicionada per l’amortització d’importants inversions.

 

Per a l’empresa subcontractista

Major utilització de les instal·lacions per treballar per varis clients.

Menors costos de fabricació.

Elevació del nivell tècnic i millora de la qualitat que li permet arribar més fàcilment als mercats estrangers.

Permet preparar una estandarització d’uns components a varis clients, amb la conseqüent reducció de costos, millora de la qualitat i terminis de lliurament si pot treballar contra stocks en moments de crisis. El subcontractista competitiu en costos, qualitat i servei pot soportar les crisis económiques més fàcilment que el propi contractista.

Per a més informació:

Sra. Alèxia Vasquez

avasquez@cambragirona.org

Telèfon: 972 418 515

scrollauto
Carregant entrades...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off