full
border
#666666
https://www.cambragirona.cat/wp-content/themes/smartbox/
https://www.cambragirona.cat/
#c2002f
style2
Tel. 972 418 500
Av. Jaume I, 46 · 17001 Girona

Programa Pime Digital

Programa Pime Digital

Fons Europeu de Desenvolupament Regional

Una manera de fer Europa

CONVOCATÒRIA 2024

 

El termini per a la presentació de sol·licituds comença el  5 de juliol a les 9:00h (registre només per Seu Electrònica) i finalitza el 31 d’octubre de 2024, o fins esgotar el pressupost.

El Programa Pime Digital té com a objectiu principal la transformació digital de les pimes, ajudant-les a integrar eines competitives digitals claus en la seva estratègia i a maximitzar les oportunitats que la digitalització els ofereix per reactivar la seva activitat.

Per assolir aquest objectiu, el Programa Pime Digital ofereix a les empreses participants un conjunt de suports segons les seves necessitats i característiques. Aquests suports poden ser en forma de servei de diagnòstic individualitzat i/o d’ajuts per al desenvolupament dels seus plans d’implantació de solucions innovadores.

 

Els avantatges que el Programa Pime Digital proporciona a les empreses participants són:

 • Inversió mínima
 • Millora de la productivitat i de la gestió de processos
 • Posicionament de la marca
 • Millores econòmiques: estalvi de costos, reducció de càrregues, augment d’ingressos, estalvi de temps
 • Major capacitat innovadora

 

FASE I: DIAGNÒSTIC ASSISTIT EN TIC

 

Aquesta fase consisteix en l’elaboració d’un Diagnòstic Assistit, on es realitzarà una anàlisi exhaustiva del nivell de digitalització de l’empresa i de les seves possibilitats de millora mitjançant l’estudi de la seva cadena de valor, que permet conèixer la situació del nivell de competitivitat de l’empresa destinatària en el seu entorn econòmic i de mercat.

 

Es proporcionen unes recomanacions d’implantació de solucions pertanyents a una de les tres línies següents:

 • Eines de productivitat i gestió empresarial al núvol.
 • Comerç Electrònic.
 • Màrqueting Digital

 

Com a punt final al procés de diagnòstic es proposen una sèrie de recomanacions, amb un clar enfocament cap a les oportunitats específiques de l’empresa en matèria de TIC juntament amb una explicació detallada dels projectes d’implantació recomanats.

Aquesta fase és prefinançada i cofinançada per les Cambres de Comerç.

El diagnòstic és totalment gratuït per a l’empresa

 

FASE II: AJUDES PER AL PLA PERSONALITZAT I IMPLANTACIÓ (PPI)

 

En aquesta fase, proveïdors externs a les Cambres, realitzen la implantació de les solucions establertes en el Diagnòstic. L’import màxim finançable és de 7.000 €, si bé les implantacions poden ser de major quantitat. El cost elegible associat a la implantació dels plans d’acció serà variable en cada cas, fixant-se un màxim de 7.490,00 € per empresa (7.000,00 € de cost directe + 7% de costos indirectes associats).

Aquest import serà prefinançat al 100% per l’empresa, qui rebrà posteriorment un ajut, conforme al percentatge de cofinançament de FEDER definit en la convocatòria d’ajuts.

Aquesta segona fase preveu també actuacions de seguiment i acompanyament per part de les entitats camerals (es monitoritzarà la implantació i s’acompanyarà la PIME per facilitar l’apropiació i aprofitament de l’implantat). El personal cameral durà a terme tasques tant d’execució com de coordinació de les actuacions. Aquest seguiment no té cost per a l’ empresa.

El termini màxim per al desenvolupament de la fase d’ajuts és de 6 mesos.

 

Els requisits per ser beneficiari del Programa són, entre d’altres:

 • Ser una petita i mitjana empresa, segons la definició de pime recollida a l’annex 1 del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014
 • Estar donada d’alta en el Cens de l’Impost d’ Activitats Econòmiques en l’activitat objecte de subvenció abans de l’1 de gener de 2022.
 • Tenir una xifra de negoci mínima de 100.000 € en l’última anualitat.
 • Tenir el domicili social i/o centre productiu en algun dels municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Girona o la Cambra de Comerç de Palamós, de conformitat amb les dades recollides al cens.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

 

La totalitat de requisits per ser beneficiari del Programa es poden consultar en el document adjunt en la present pàgina web “Convocatòria d’ajudes Pime Digital 2024”.

Edicions anteriors

.

Més informació:

Telf.: 972 41 85 10
Email: area.digital@cambragirona.org

.

scrollauto
Carregant entrades...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off