full
border
#666666
https://www.cambragirona.cat/wp-content/themes/smartbox/
https://www.cambragirona.cat/
#c2002f
style2
Tel. 972 418 500
Av. Jaume I, 46 · 17001 Girona

Informació per al Comerç

INFORMACIÓ PER AL COMERÇ

Calendari d’obertura comercial per als anys 2024 i 2025

Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic són els següents:

Any 2024

  • 7 de gener
  • 30 de juny
  • 12 d’octubre
  • 1, 8, 15, 22 i 29 de desembre

Any 2025

  • 5 de gener.
  • 1 i 30 de novembre
  • 6, 7, 14, 21 i 28 de desembre
Els ajuntaments, amb l’acord previ de l’òrgan competent, poden substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals que preveu l’article 1 d’aquesta Ordre per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local, llevat de les dates que detalla l’article 36.2.d) de la Llei 18/2017, esmentada.Als 8 dies d’obertura autoritzada fixats per la Generalitat, els municipis han d’afegir dos dies més al calendari comercial, que establiran en funció del màxim aprofitament comercial i d’acord amb els comerciants.

Suport a les associacions sectorials i/o territorials

Per tal de donar una resposta adient a les necessitats de les associacions empresarials dels sectors comercial i turístic, tant a nivell sectorial com territorial, el personal tècnic de l’àrea es reuneix regularment amb presidències, juntes directives, cos tècnic i ajuntaments de les poblacions, donant suport tècnic i assessorament al pla d’actuació previst per l’entitat: buscant professionals, organitzant jornades, realitzant visites als establiments associats, assistint a les juntes i assemblees i col•laborant amb la associació pel bon funcionament del comerç de la localitat.

A part dels desplaçaments que es realitzen a les diferents poblacions, l’àrea està en contacte permanent amb les associacions per tal de donar resposta a qualsevol qüestió que pugui surgir.

Assessorament de la normativa que afecta als diferents sectors

L’Àrea de Comerç i Turisme de la Cambra assessora de manera continuada a les empreses del sector comercial i turístic en l’aplicació de les diferents normatives que afecten a ambdos sectors, a través de tramesa d’informació o bé jornades monogràfiques sobre un tema en particular.

Observatori Empresarial Gironí

L’Observatori Empresarial Gironí és una plataforma que recull i fa el tractament i creuement de dades de les diferents zones comercials i turístiques de les nostres comarques, per tal de poder realitzar una anàlisi comparativa de les empreses d’una localitat o bé entre localitats.

Les principals dades son aportades pels propis establiments i fan referència a les característiques de les empreses comercials, hoteleres i de restauració i als seus punts de venda o atenció.

Dins de l’observatori també, s’incorporen dades de les associacions sectorials i territorials i dades de carácter municipal recollides, en tots els casos, amb la col.laboració de les entitats de les diferents zones.

Assessorament a l’empresa comercial

Les accions d’assessorament individual es concreten en la resolució de consultes que poden afectar als empresaris en matèria de consum, normativa, garanties, subvencions i tramitacions i totes aquelles que puguin ser d’interès pel desenvolupament de la seva activitat. També es realitzen accions de comunicació per a la difusió de les diferents activitats que es porten a terme des de la Cambra de Girona.

Per a més informació:

Montse Ferrer

mferrer@cambragirona.org

Telèfon: 972 418 520

scrollauto
Carregant entrades...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off