full
border
#666666
https://www.cambragirona.cat/wp-content/themes/smartbox/
https://www.cambragirona.cat/
#c2002f
style2
Tel. 972 418 500
Av. Jaume I, 46 · 17001 Girona

Certificats empreses

Els certificats digitals per a empreses són aquells que et permeten associar la teva signatura digital a la teva pertinença en una organització o autenticar-te de forma en línia i en nom seu davant les administracions públiques espanyoles.

Podràs fer tota mena de tràmits amb la teva empresa o en la seva representació complint la normativa vigent.

És un certificat que identifica digitalment una persona física i la vincula una organització o entitat informant del càrrec que hi exerceix, ja sigui empleat, associat, col·laborador, client o proveïdor.

 

El PREU del certificat és 40,00€ + IVA

Té una duració de 2 anys.

 

Per a més informació i per sol·licitar el certificat pot accedir al següent enllaç.

Certificat digital que permet a una persona física amb poders de representació general actuar en representació duna entitat o organització. És vàlid tant per a tràmits administratius en línia com per a la signatura digital de documents (contractes, actes, comunicacions, instruccions…).Està adreçat a persones físiques que siguin representants legals (administradors únics, solidaris, consellers…) i apoderats amb poders generals.

 

 

El PREU del certificat és 80,00€ + IVA

Té una duració de 2 anys.

 

Per a més informació i per sol·licitar el certificat pot accedir al següent enllaç.

Certificat que permet a un apoderat especial, duna Entitat o Organització, actuar en representació daquesta en làmbit estricte de les seves facultats per a signatura de documents (contractes, actes, comunicacions, instruccions, etc…).No és vàlid per actuar davant les administracions públiques en nom de l’entitat en els tràmits en línia. Per això és vàlid el nostre Certificat PRAP o el Certificat de Representant Legal.

 

 

El PREU del certificat és 80,00€ + IVA

Té una duració de 2 anys.

 

Per a més informació i per sol·licitar el certificat pot accedir al següent enllaç.

És un certificat que permet a una persona física realitzar tràmits en línia davant les administracions públiques en nom i representació d’una organització: presentació i liquidació d’impostos, sol·licitud de subvencions, expedients administratius, presentació a concursos públics, etc.

 

El PREU del certificat és 60,00€ + IVA

Té una duració de 2 anys.

 

Per a més informació i per sol·licitar el certificat pot accedir al següent enllaç.

El Segell Electrònic és una identificació digital corporativa que no incorpora dades personals de representant o apoderat. La seva durada es pot estendre d’1 a 4 anys, i es pot presentar en format programari i/o maquinari.Pot estar associat a una clau custodiada per una màquina que realitza firmes electròniques desateses, necessàries per dotar d’integritat i autenticitat els documents i les transaccions sobre els quals s’aplica.

Els certificats qualificats de Segell Electrònic permeten la identificació telemàtica i la signatura electrònica d’entitats, empreses o altres persones jurídiques.

Aquest certificat et permet signar digitalment sense incorporar dades de representant o apoderat. Està especialment indicat per a l’autenticació i la signatura desatesa en processos automatitzats, com ara la generació de rebuts, factures, pressupostos i nòmines o el registre d’entrada i recepció de mercaderies.

També es pot utilitzar com a element d’identificació de màquina client en protocols de comunicació segurs com SSL i signatura de comunicació per Web Services amb FACe per a la factura electrònica.

 

El PREU del certificat depèn de la durada d’aquest.

Certificat amb validesa d’1 any: 250,00€ + IVA

 

Per a més informació i per sol·licitar el certificat pot accedir al següent enllaç.

scrollauto
Carregant entrades...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off