full
border
#666666
https://www.cambragirona.cat/wp-content/themes/smartbox/
https://www.cambragirona.cat/
#c2002f
style2
Tel. 972 418 500
Av. Jaume I, 46 · 17001 Girona

Certificats de lliure venda

CERTIFICATS DE LLIURE VENDA

 

 

Un Certificat de Lliure Venda i Consum (CLV) és un document que acredita que les mercaderies exportades són de lliure venda o comercialització en el país d’origen.

 

 

Documentació

 

Per a poder expedir un CLV, cal que la Cambra disposi de la següent documentació:

  • DNI escanejat de la persona que, amb poder suficients, autoritza la sol·licitud .
  • Documentació escanejada on hi consti l’epígraf de l’IAE de l’empresa (per exemple el Certificat de Situació Censal o el Certificat sobre l’Impost d’Activitats Econòmiques de l’Agència Tributària.)
  • En el cas d’empreses dedicades a activitats alimentàries: documentació escanejada on hi consti el registre sanitari d’indústries i productes alimentaris (RSIPAC i RSGEAA). Es pot sol·licitar a l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

 

 

Tramitació

 

Per a tramitar un CLV, cal contactar amb la Cambra de Girona o la Delegació d’Olot (consulteu l’apartat Contacte).

A més de la documentació descrita anteriorment, caldrà omplir i presentar la següent sol·licitud (firmada i segellada):

Sol·licitud del certificat de lliure venda

 

 

És necessari presentar una sol·licitud per a cada CLV que es vol tramitar. Un CLV pot contenir un màxim de 5 productes.

Un cop expedit el Certificat de Lliure Venda us informarem que el podeu passar a recollir a les oficines de Girona o Olot (consulteu l’apartat Contacte)

Per a més informació:

Cambra de Comerç de Girona

Estela Rojas: erojas@cambragirona.org

Tània Viñals: tvinals@cambragirona.org

Telèfon: 972 418 500

Gran Via de Jaume I, 46 – 17001 – Girona

 

Delegació Cambra Olot

Yolanda Moreno

delegacioolot@cambragirona.org

Telèfon: 972 269 185

C/ Bisbe Lorenzana, 15 – 17800 – Olot

scrollauto
Carregant entrades...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off