full
border
#666666
https://www.cambragirona.cat/wp-content/themes/smartbox/
https://www.cambragirona.cat/
#c2002f
style2
Tel. 972 418 500
Av. Jaume I, 46 · 17001 Girona

Certificats de cens

CERTIFICATS DE CENS

Un Certificat de Cens és un document que acredita que una empresa determinada està inscrita al cens empresarial de la Cambra de Comerç de la seva demarcació. És un document necessari per a participar en concursos i licitacions amb l’Administració Pública, que pot facilitar la participació en fires a l’estranger i pot agilitzar tràmits amb determinats organismes oficials. La Cambra de Comerç de Girona expedeix 2 tipus de Certificat de Cens:

  • Bàsic: hi consta el nom i el CIF de l’empresa
  • Avançat: hi consta el nom, el domicili, el CIF i la descripció de l’activitat econòmica de l’empresa (segons l’epígraf de l’IAE)

 

Documentació

 

Per a l’expedició d’un Certificat de Cens Bàsic, cal que la Cambra disposi de la següent documentació:

  • DNI escanejat de la persona que, amb poders suficients, autoritza la sol·licitud

 

Per a l’expedició d’un Certificat de Cens Avançat, cal que la Cambra disposi de la següent documentació:

  • DNI escanejat de la persona que, amb poders suficients, autoritza la sol·licitud
  • Documentació escanejada on hi consti:
  • Descripció de l’activitat econòmica: epígraf/s de l’IAE i Any d’alta de l’activitat econòmica. Podeu trobar aquesta informació, per exemple, al Certificat de Situació Censal o al Certificat sobre l’Impost d’Activitats Econòmiques de l’Agència Tributària.

 

Tramitació

 

Per a tramitar un Certificat de Cens, cal contactar amb la Cambra de Girona o la Delegació d’Olot.

A més de la documentació descrita anteriorment, caldrà omplir i presentar la següent sol·licitud (firmada i segellada):

Sol·licitud Certificat Cens

Un cop expedit el Certificat de Cens us informarem que el podeu passar a recollir a les oficines de Girona o Olot.

Per a més informació:

Cambra de Comerç de Girona

Estela Rojas: erojas@cambragirona.org

Tània Viñals: tvinals@cambragirona.org

Telèfon: 972 418 500

Gran Via de Jaume I, 46 – 17001 – Girona

 

Delegació Cambra Olot

Yolanda Moreno

delegacioolot@cambragirona.org

Telèfon: 972 269 185

C/ Bisbe Lorenzana, 15 – 17800 – Olot

scrollauto
Carregant entrades...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off