full
border
#666666
https://www.cambragirona.cat/wp-content/themes/smartbox/
https://www.cambragirona.cat/
#c2002f
style2
Tel. 972 418 500
Av. Jaume I, 46 · 17001 Girona

Fem front al Coronavirus

DOCUMENTS DE LA DESESCALADA I REOBERTURA D’ESTABLIMENTS

 

Reial Decret-Llei 19/2020, de 26 de maig, de mesures complementàries en matèria agrària,

científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat  Social i Tributària per paliar els efectes

de la Covid-19 (BAIXA EL PDF)

 

Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas
restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el
COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial
inferior. (BAIXA EL PDF)

 

CONDICIONS DE LA FASE 2 DE DESESCALADA. CONSULTA EL BOE  (BAIXA EL PDF)

 

PROTOCOL I GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER A ESTABLIMENTS DE COMERÇ (BAIXA EL PDF)

 

CONDICIONS DE DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT DE COMERÇ MINORISTA I PRESTACIÓ DE SERVEIS

Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas
restricciones sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la
actividad de comercio minorista y de prestación de servicios, así como de las
actividades de hostelería y restauración en los territorios menos afectados
por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 

CONDICIONS PER A L’OBERTURA DE DETERMINATS COMERÇOS I SERVEIS, ARXIUS I PRÀCTICA DE L’ESPORT

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las
condiciones para la apertura al público de determinados comercios y
servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte
profesional y federado.

 

—————————

 

MESURES DE SUPORT AL SECTOR CULTURAL I DE CARÀCTER TRIBUTARI (Descarrega pdf)

 

RESUM DE LES PRINCIPALS MESURES APROVADES PEL GOVERN ESPANYOL PER AJUDAR LES PIMES (Descarrega pdf)

 

RESUM DE LES PRINCIPALS MESURES APROVADES PER LA UNIÓ EUROPEA PER AJUDAR LES PIMES (Descarrega pdf)

 

INFORMACIÓ SOBRE LA LÍNIA DE COBERTURA PER A CRÈDITS DE CIRCULANT CESDE COVID-19

Adreçat a: PIMEs que compleixin els següents requisits:

 1. Que es tracti d’empreses internacionalitzades o en procés d’internacionalització, que estiguin en un dels següents supòsits:
 • Empreses en les que el negoci internacional, reflectit en la seva última informació financera disponible, representi al menys un terç (33%) de la seva xifra de negocis, o
 • Empreses que siguin exportadores regulars (aquelles empreses que hagin exportat regularment durant els últims quatre anys amb independència de l’import exportat).
 1. Que l’empresa s’enfronti a un problema de liquiditat o de falta d’accés al finançament resultat de l’impacte de la crisi de l’COVID-19 en la seva activitat econòmica.

https://www.cesce.es/financiacion-credito-circulante-covid19

 

LA IMPORTACIÓ DE MATERIAL PER COMBATRE EL COVID-19 NO APLICA ARANCELS NI IVA (Mira els requisits)

La Comisión Europea publica los requisitos para no aplicar arancel e IVA a la importación de material para combatir el COVID-19

 

MESURES DEL CONSELL DE MINISTRES DEL 31 DE MARÇ AMB ESPECIAL INCIDÈNCIA EN ELS TEMES SEGÜENTS:

AUTÒNOMS – HIPOTEQUES – INDUSTRIALITZACIÓ – LLOGUERS – SUBMINISTRAMENTS BÀSICS – CONSUM, ETC

Descarrega el resum de les principals mesures elaborat per Cambra de Girona

 

SITUACIÓ DEL TRANSPORT INTERNACIONAL – AFECTACIONS I RESTRICCIONS PER PAÏSOS

El transport internacional. Informació de servei per a empreses de tranport internacional. Font: Organització mundial del transport per carretera.

 

REIAL DECRET DE PERMÍS RETRIBUïT RECUPERABLE DE 29 DE MARÇ

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que
no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la
población en el contexto de la lucha contra el COVID-19

 

MESURES DE FINANÇAMENT DE LES EMPRESES QUE PROPOSEN LES CAMBRES

Mesures de finançament. Descarrega el pdf

 

MARKETPLACE COVID-19

http://formularis.accio.gencat.cat/web/formularis/inscripcions/-/inscripcio/2020/03/20/3d8HJathdKQ9nz_z85jUAA/marketplace-empresarial-covid-19

Les empreses poden oferir productes sanitaris o de seguretat (EPIS), solucions TIC per ajudar a empreses per a la digitalització i implantar solucions telemàtiques o iniciatives singulars per desenvolupar solucions o productes nous per fer front a la crisi sanitària actual.

Les empreses oferents que apareixeran al Marketplace seran prèviament validades per ACCIO i estrictament seran proveïdores dels següent productes:

 • Alcohol sanitari i desinfectants
 • Bates impermeables d’un sol ús
 • Guants de nitril
 • Kits diagnòstic COVID-19
 • Mascaretes quirúrgiques i de seguretat FFP2 i FFP3
 • Matèries primeres necessàries per fabricar aquests productes (teixits, elàstics, plàstics, etc.)
 • Plataformes de teletreball
 • Productes EPI (equipament de protecció individual)
 • Respiradors i dispositius de ventilació mecànica invasiva
 • Serveis de ciberseguretat
 • Serveis i materials d’impressió 3D
 • Solucions hidroalcohòliques o gels antisèptics
 • Ulleres de protecció

 

A PARTIR D’AQUEST ACCÉS GRATUÏT TENIU ACCÉS A LES NORMES QUE CAL TENIR EN COMPTE PER LA FABRICACIÓ D’EPIS. 

https://www.une.org/la-asociacion/sala-de-informacion-une/noticias/une-facilita-el-acceso-gratuito-a-sus-normas-para-la-fabricacion-de-material-contra-el-coronavirus

 

LES CAMBRES DE COMERÇ DEMANEN LA COORDINACIÓ ENTRE EL SECTOR EMPRESARIAL, FINANCER , SANITARI I EL GOVERN PER MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC DEL COVID-19

Descarrega aquí la nota del CONSELL DE CAMBRES DE CATALUNYA que ha subscrit la Cambra de Comerç de Girona

 

INFORMACIONS DE LA GENERALITAT EN L’ÀMBIT DE COMERÇ I CONSUM

Informacions i recomanacions per a les empreses vinculades al comerç i al consum

 

 

 

 

 

AMPLIACIÓ SENSE COST DELS PLANS DE DADES D’INTERNET

Polítiques Digitals ha acordat amb les operadores ampliar, sense cost, els plans de dades per no deixar sense Internet els abonats davant l’augment de demanda generat per la COVID-19.

Llegiu la informació al web de Polítiques Digitals.

 

EXCEPCIONS TEMPORALS SOBRE TEMPS DE CONDUCCIÓ I DESCANS EN TRANSPORT DE MERCADERIES

RESOLUCIÓN DE 13 DE MARZO DE 2020 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
TERRESTRE POR LA QUE SE EXCEPTÚA TEMPORALMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS DE TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO EN LOS TRANSPORTES DE
MERCANCÍAS.

 

CIBERFRAUS I CIBERDELICTES RELACIONATS AMB EL COVID-19

Es constata un increment de l’activitat cibercriminal que aprofita la situació d’excepcionalitat actual per difondre campanyes malicioses per obtenir accés a dades sensibles.

Accediu a la notícia i a l’informe complet de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya

 

DUANES

Notificació de Duanes de 19 de març de 2020

Comunicat de l’AEAT, departament de duanes, informant sobre la situació dels serveis de duanes durant l’estat d’alarma: https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/La_Aduana_espanyola/notas_informativas/NI_2020/NIDTORA01_20.pdf

 

REIAL DECRET DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER FER FRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19

REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19

 

POSICIONAMENT DEL CONSELL DE CAMBRES DE CATALUNYA

DESCARREGA EL PDF

 

PLA DE CONTINGÈNCIA DE LA CAMBRA DE GIRONA / COVID-19

La Cambra de Comerç de Girona, davant la situació actual provocada per la pandèmia de coronavirus i amatent a l’evolució en els propers dies, ha posat en marxa un protocol intern d’actuació que garanteixi la salut i la seguretat del personal de la corporació i la prestació dels serveis bàsics que es presten a les empreses de la demarcació.

Mesures adoptades:

 • Se seguiran prestant els serveis camerals bàsics, potenciant la utilització de plataformes en línia, amb el respecte a les consignes preventives que donin els organismes competents per afrontar aquesta situació excepcional.

 

 • Es manté la prestació presencial de serveis relacionada amb l’expedició de certificats i documents necessaris per a les empreses exportadores gironines.

 

 • Han quedat ajornats tots els actes públics i activitats programades durant les properes setmanes: missions empresarials, cursos, jornades, tallers i altres esdeveniments.

 

 • La realització de reunions i visites queda anul·lada, però potenciant encara més els mecanismes tecnològics, com l’APP cameral, per tal que els diversos òrgans de la Cambra puguin mantenir la seva activitat.

 

 • L’activitat formativa es circumscriu a l’oferta de formació en línia mitjançant el Campus Empresarial Virtual.

 

 • A la seu de la corporació es reforcen les mesures de neteja i seguretat.

 

 • A la zona d’atenció al públic de la planta baixa s’han col·locat cintes per tal de mantenir la distància recomanada per les autoritats sanitàries i només es permetrà l’entrada d’una persona per a cada tràmit.

 

 • S’ha posat a disposició de tot el personal el treball telemàtic i només es mantindrà el treball presencial per garantir la prestació de serveis essencials.

 

 • Es seguirà potenciant la flexibilització d’horaris de tot el personal, i més en aquestes especials circumstàncies, per compatibilitzar l’activitat familiar o d’altres situacions sobrevingudes per les mesures de contenció que puguin preveure les autoritats.

 

 • L’horari d’obertura és de 8h a 15h, tot i que l’atenció al públic serà de 9,00h a 13,00h, de dilluns a divendres. L’atenció telefònica o telemàtica es mantindrà com de costum.

 

 • La web cameral, www.cambragirona.cat incorpora un nou espai informatiu on es podrà trobar tota la informativa relativa a mesures, ajuts i anuncis en favor de les empreses i els seus treballadors.

 

 • Es mantindran contactes amb les administracions competents per analitzar les repercussions econòmiques per a les empreses i preveure l’aplicació de les necessàries mesures de suport.

 

LLOTJA de CONTRACTACIÓ: Els actes presencials de la Llotja de Contractació de Girona queden posposats fins a nou avís i les sessions de preus les mantenim de forma telemàtica.

 

Aquestes mesures tenen una vigència indefinida, en funció de com evolucioni la situació i de les indicacions de les autoritats competents.

 

Preguem disculpin les molèsties que puguin originar l’aplicació d’aquestes mesures excepcionals i agraïm, per endavant, la seva comprensió.

****************************************************

 

WEB D’INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT

http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/

 

PREGUNTES I RESPOSTES EN L’ÀMBIT LABORAL

Clica aquí per descarregar pdf sobre dubtes de l’àmbit laboral

 

CANALS D’INFORMACIÓ OFICIAL  

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 (15/3/2020).

 

Ministeri de Sanitat

 

Consell de Relacions Laborals de Catalunya

 

LÍNIA DE CRÈDIT PER MITIGAR ELS EFECTES DEL COVID-19

L’ICF i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s’hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

En aquest enllaç http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat trobareu tota la informació sobre la línia ICF – AVALIS LIQUIDITAT que té com a finalitat cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes.

 

INFORMACIÓ PEL SECTOR TURÍSTIC

Turisme de la Generalitat ha habilitat també la secció http://act.gencat.cat/covid19/ dins el seu web per compartir el màxim d’informació en aquests moments complicats.

 

AJUTS PER A LES EMPRESES AFECTADES PEL CORONAVIRUS

Informació sobre ajuts de la Comissió Europea

 

AJORNAMENTS PER A PIMES I AUTÒNOMS

Informació sobre flexibilització d’ajornaments per a Pimes i Autònoms de l’Agència Tributària. 

 

EL PORT DE BARCELONA TREBALLA AMB NORMALITAT

Nota informativa del Port de Barcelona.

 

MESURES ECONÒMIQUES GOVERN DE L’ESTAT

El Govern espanyol, a través del Reial Decret – Llei 7/2020, de 12 de març, el Reial Decret 463/2020 de 14 de març i la Guia del Ministeri de Treball, ha introduït les primeres mesures i criteris per tal de mitigar l’impacte del COVID-19 dirigides sobretot a les PIMEs i els autònoms però també al conjunt de les empreses. En els pròxims dies s’hi aniran, previsiblement, afegint més mesures però d’entrada les que ja són realitat són les següents:

 

Ajornament de pagament d’impostos PIMEs

En l’àmbit de la gestió tributària estatal, l’article 14 del recent publicat Reial Decret-Llei estableix que es concedirà l’ajornament dels pagament dels deutes tributaris corresponents a totes les declaracions i autoliquidacions el termini de presentació i pagament de les quals finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, sempre i quan l’import total dels ajornaments no superi els 30.000 euros.

Aquest període englobarà les autoliquidacions corresponents als períodes de febrer, març, abril i del primer trimestre de 2020 i serà aplicable a les retencions i els pagaments a compte, els impostos repercutits -principalment l’Impost sobre el Valor Afegit- i els pagaments a compte de l’Impost sobre Societats.

No obstant, només aplicarà als subjectes passius amb un volum d’operacions en l’exercici 2019 inferior a 6.010.121,04 euros i, per conseqüent, no inclourà als contribuents considerats grans empreses.

El termini de l’ajornament serà de sis mesos i no es meritaran interessos de demora durant els tres primers mesos, a partir dels quals es meritarà un interès del 3,75 per cent.

Instruccions provisionals per sol·licitar ajornaments conforme al Reial Decret llei 7/2020, de 12 de març

 

Mesures de regulació temporal d’ocupació (ERTO)

El Ministeri de Treball ha publicat una Guia per a l’actuació en l’àmbit laboral en relació al nou Coronavirus, on es contempla la possibilitat de sol·licitar un ERTO tant per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de la producció (ERTO objectiu) o per causes de força major.

Com a força major, amb caràcter general, s’entén aquella generada per fets o esdeveniments involuntaris, imprevisibles, externs al cercle de l’empresa i que impossibiliten l’activitat laboral i com a exemple indica:

– Índexs d’absentisme que impedeixin la continuïtat de l’activitat de l’empresa per malaltia, adopció de cauteles mèdiques d’aïllament, etc.
– Decisions de l’Autoritat Sanitària que aconsellen el tancament per raons de cautela.

Els ERTO, tant objectius com de força major poden ser tant de suspensió com de reducció de jornada i s’ha de tramitar tot i que només estiguin afectant a un nombre reduït d’empleats ja que no apliquen els criteris de còmput de l’acomiadament col·lectiu.

La duració en cap cas està prevista i és quelcom a determinar en el procediment corresponent. Si s’opta per un ERTO de reducció de jornada, aquesta ha de ser entre un 10% i un 70% de la jornada de treball computada sobre la base de la jornada diària, setmanal, mensual o anual. En qualsevol cas, les mesures que es plantegen han d’anar orientades a superar la situació conjuntural que s’exposi.

El procediment és el següent:

1. Procediment d’ERTE de força major:

a. Causa: ha d’existir causa de força major. Tradicionalment sempre s’entenia que es referia a situacions derivades de fets catastròfics com incendis, plagues, guerres, inundacions, terratrèmols, etc, o la decisió imprevisible o inevitable que recau sobre una empresa i impedeix la continuació de la prestació laboral, per exemple, davant la pèrdua de la llicència administrativa de l’activitat. En aquest cas, les activitats directament afectades pels tancaments decretats per les administracions entrarien dins d’aquest supòsit (p. ex. Centres educatius de les CCAA on s’han tancat o empreses d’espectacles, gimnasos, etc).

b. Prestació: Presencialment

c. Fase d’Iniciació: el procediment s’iniciarà mitjançant la sol·licitud de l’empresa dirigida a la Autoritat Laboral competent, acompanyada dels mitjans de prova que s’estimin necessaris, i simultània comunicació als Representants Legals dels Treballadors (RLT, d’ara en endavant). En cas de que no hi hagi RLT s’haurà de comunicar a tots els treballadors afectats.

d. Fase d’Instrucció i resolució: L’Autoritat Laboral competent demanarà l’informe de la Inspecció de Treball i realitzarà o sol·licitarà tantes altres actuacions o informes que consideri indispensables i dictarà la resolució en el termini de 5 dies a comptar des de la data d’entrada de la sol·licitud.
La resolució de l’Autoritat Laboral, haurà de limitar-se, en el seu cas, a constatar l’existència de la força major, corresponent a l’empresa la decisió sobre la reducció / suspensió sol·licitada, que tindrà efecte des de la data del fet causant de la força major. Tanmateix, l’empresa haurà de traslladar la decisió als RLT o Treballadors i a l’Autoritat Laboral.

Timing: El mínim imprescindible per a recollir documentació i complimentar la sol·licitud +5 dies.

 

 

scrollauto
Carregant entrades...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off