full
border
#666666
https://www.cambragirona.cat/wp-content/themes/smartbox/
https://www.cambragirona.cat/
#c2002f
style2
Tel. 972 418 500
Av. Jaume I, 46 · 17001 Girona

Cens eleccions Cambra de Girona 2023

EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL CENS ELECTORAL

De conformitat amb el que preveu la Resolució EMT/2117/2022, de 4 de juliol, per la qual es donen instruccions sobre l’inici del període i la forma d’exposició al públic dels censos electorals de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya en el procés electoral per a la renovació dels seus òrgans de govern, s’exposa el cens electoral de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, actualitzat a data 1 de gener de 2022.

 

El termini d’exposició és de 30 dies naturals, de conformitat amb el que determina l’apartat 1 de la resolució abans esmentada, el qual finalitza el dia 4 d’octubre de 2022.

 

Els interessats poden presentar reclamacions dirigides al Comitè Executiu de la Cambra fins el dia 19 d’octubre de 2022. Aquestes reclamacions hauran de ser presentades per escrit i signades de manera manuscrita a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, situada a l’Avinguda Jaume I, 46  de Girona (17001) o mitjançant correu electrònic signat amb certificat digital tramés a secretaria@cambragirona.org

 

scrollauto
Carregant entrades...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off